Dit is een artikel uit het NRC-archief

Verkeer en infrastructuur

Utrechter heeft meer last van geluidshinder verkeer

UTRECHT, 26 SEPT. Van de inwoners van de stad Utrecht heeft 37 procent last van geluidshinder. Twee jaar geleden was dat nog 31 procent. Ruim driekwart van het lawaai is afkomstig van het verkeer, inclusief de trein.

Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerde telefonische enquête onder duizend Utrechters. Onder de naam Nieuw Utrechts Peil wordt het onderzoek twee keer per jaar gehouden. Van de inwoners die geluidshinder ervaren, heeft 54 procent er dagelijks last van. Dat aantal is in twee jaar tijd met zeven procent toegenomen.

Vooral over de binnenstad zijn er veel klachten. Naast het verkeer zorgen daar ook bouwactiviteiten en het uitgaansleven voor overlast. Overlast vanwege burengerucht is niet in het onderzoek betrokken.

De resultaten van de Utrechtse enquête stroken niet met de gegevens van het milieuprogramma die in de begroting 1996 van het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieuhygiëne zijn opgenomen. Dit onderzoek werd niet telefonisch afgenomen, maar face-to-face. Volgens het VROM-onderzoek is de geluidshinder vorig jaar ten opzichte van 1993 met vier procent afgenomen, maar ten opzichte van 1980 is evenwel sprake van een toename met vijftien procent.

Een overgrote meerderheid van de Utrechters (78 procent) is het eens met de stelling dat voorrang moet worden gegeven aan de verbetering van het openbaar vervoer en voorzieningen voor fietsers in de stad, en niet aan voorzieningen voor autoverkeer. Over een verdere toename van de horeca in de binnenstad zijn de Utrechtsers verdeeld. Dertig procent staat positief tegenover een uitbreiding, 34 procent acht het huidige aanbod voldoende.