Dit is een artikel uit het NRC-archief

Wetenschap

Kleinere partijen: Overige ouderenpartijen (AOV onder leiding van Verkerk (2 zetels), Hendriks (eenmansfractie), Ouderen Unie 55+ (eenmansfractie Leerkes).

De kleinere oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden de tevredenheid die het kabinet volgens hen etaleert onterecht. Dat blijkt uit hun bijdragen aan de Algemene Beschouwingen.

Met name Verkerk en Leerkes vinden dat het kabinet de ouderen niet werkelijk tegemoetkomt. Het politiek-wetenschappelijk instituut van Ouderen Unie 55+ presenteert deze week een notitie waarin staat dat alleenstaande AOW'ers per maand zo'n 170 gulden tekort komen, en gehuwden of samenwonenden 116 gulden. Dit “schrille beeld” krijgt in de “roze bril” van het kabinet-Kok te weinig aandacht, aldus Leerkes. Verkerk wil een “bufferzone” om de betaalbaarheid van de AOW in de toekomst te garanderen. Hendriks daarentegen noemt de koppeling van de AOW aan de CAO-lonen “sterk”. “Dat is duidelijk een resultaat van onze aanwezigheid in de Kamer.”