Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politiek

Volksvertegenwoordiger

Onder een opinie-artikel van Adri Duivesteijn (NRC Handelsblad, 16 september) zet de redactie: “Adri Duivesteijn is lid van de Tweede Kamer voor de PvdA”. Naar mijn mening had de ondertekening moeten luiden: Adri Duivesteijn is lid van de Tweede Kamer voor het Nederlandse volk via de PvdA. Ik ga er namelijk nog steeds van uit dat volkvertegenwoordigers namens het volk in de Kamer zitten en dat een politieke partij slechts een intermediaire functie heeft.