Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

Kabinet wenst nieuwe opdeling van Rotterdam

DEN HAAG, 12 SEPT. Ondanks twee afwijzende referenda wil het kabinet de vorming van stadsprovincies in Rotterdam en Amsterdam doorzetten.

Rotterdam wordt mogelijk opgedeeld in zes of zeven nieuwe gemeenten. Binnen de zogenoemde ruit, de ringweg rond Rotterdam, blijft de stad ongedeeld.

Dit is bij het ministerie van binnenlandse zaken vernomen. Over de opdeling van Amsterdam beslist het kabinet begin 1996, over de toekomst van de andere zogeheten 'Bon-gebieden' Haaglanden, Utrecht, Eindhoven, Arnhem / Nijmegen en Enschede / Hengelo valt eind 1996 een besluit. Worden die gebieden geen stadsprovincie, dan zal daar bestuurlijke herindeling plaatshebben: annexatie van randgemeenten of delen daarvan. Het Rotterdamse model van de stadsprovincie zal overal het uitgangspunt blijven om de vorming van geheel verschillende provincies-nieuwe-stijl te voorkomen.

Vrijdag zal het kabinet de toekomst van de bestuurlijke vernieuwing bespreken. Minister Dijkstal (binnenlandse zaken) en staatssecretaris Vandervondevoort bespreken de nieuwe plannen morgen met de organisaties van provincies (IPO) en gemeenten (VNG).

In Rotterdam worden de huidige deelgemeenten Hoek van Holland, Hoogvliet, Hillegersberg / Schiebroek, Overschie en Alexanderpolder mogelijk zelfstandig. Wat resteert is dan het vooroorlogse Rotterdam met 411.000 inwoners. De Rijnmondgemeenten zouden per 1 januari 1998 alsnog in een stadprovincie kunnen samengaan, een vertraging van een jaar. Amsterdam wordt een adempauze gegund om nader bestuurlijk overleg te voeren.

Volgens Kamerlid J. Remkes (VVD) komt de nu gekozen variant tegemoet aan de uitslag van het Rotterdamse referendum over de stadsprovincie - op 7 juni stemden 87 procent van de Rotterdammers tegen de opdeling van de stad in tien tot elf nieuwe gemeenten - maar ook aan de angst van de buurgemeenten voor een al te machtig Rotterdam binnen de stadsprovincie. Wil Rotterdam niet meewerken aan deze minder verdergaande vorm van opsplitsing, dan is voor de VVD de stadsprovincie van de baan, aldus Remkes.

O. Scheltema (D66) wijst er op dat het intact laten van Rotterdam binnen de ruit “voor sommigen de bovengrens is en voor anderen de ondergrens”. Zo blijkt Kamerlid B. van Heemst (PvdA) alleen in te stemmen met verzelfstandiging van de excentrisch gelegen deelgemeenten Hoek van Holland en Hoogvliet. Het Rotterdamse college van B en W wil nog niet op de berichten reageren. De raadscommissie die momenteel werkt aan een 'Agenda van de Toekomst' voor de stadsprovincie zal morgen met nieuwe voorstellen komen. De raad heeft na het referendum elke opdeling van de stad van de hand gewezen.