Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

Rodamco boekt hoger resultaat

Rodamco N.V., de internationale onroerend-goedmaatschappij van de Robeco Groep, heeft over de eerste zes maanden van het boekjaar 1995/1996 (de periode maart-augustus) een netto winst behaald van 223 miljoen gulden

1 procent meer dan de netto winst in de vergelijkbare periode van 1994/1995 (221 miljoen gulden). De netto huuropbrengsten zijn in de eerste helft van 1995/1996 uitgekomen op 227 miljoen, 18 procent hoger dan het eerste zes maanden van het vorige boekjaar (193 miljoen). Deze stijging was voornamelijk een gevolg van het grotere aantal gebouwen dat wordt geëxploiteerd, terwijl ook voor de bestaande gebouwen per saldo een huurstijging in lokale valuta werd genoteerd.

Met name door de omvangrijke investeringen in 1994/1995 en door de obligatie-uitgifte in mei van dit jaar is het saldo van rentebaten en rentelasten gedaald van 41 miljoen tot 17 miljoen positief. De herwaarderingsresultaten van onroerend goed en valuta waren per saldo 46 miljoen gulden positief. In de eerste zes maanden van het vorig jaar was dit saldo nog 127 miljoen negatief.

De directie verwacht per saldo dat, afgezien van valuta-ontwikkelingen in de tweede helft van het lopende boekjaar, het totaal resultaat over 1995/1996 bijna zal verdubbelen ten opzichte van het totaal resultaat van 284 miljoen gulden dat in het vorige boekjaar werd gerealiseerd.