Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

Franse regering verslikt zich in liberalisering Télécom

PARIJS, 11 SEPT. François Henrot, de man die France Télécom moest wennen aan de liberalisering van de Europese telefonie, is na een week al weer vertrokken. Officieel om persoonlijke redenen, naar alle waarschijnlijkheid omdat de Franse regering hem niet dekte. Michel Bon, oud-directeur van de Carrefour-supermarkten volgt hem op.

De regering-Juppé probeert de hele zomer al maatregelen te nemen om het staatstelefoonmonopolie voor te bereiden op 1998, het jaar waarin de Europese Unie volledig open telefoonmarkten wenst. De vakbonden bij France Télécom zijn daar fel tegen. Zij vrezen banenverlies en aantasting van de ambtelijke status van de werknemers.

Wat voor het rendabele France Télécom geldt, gaat in versterkte mate op bij andere - vaak minder rendabele - vormen van openbare dienstverlening in Frankrijk. Daarom zijn de bonden ook fel gekant tegen verzelfstandiging of privatisering bij de posterijen, het elektriciteitsbedrijf en het openbaar vervoer. Juist omdat premier Juppé en president Chirac de bonden nodig hebben voor de noodzakelijke sanering van de overheidsfinanciën en de sociale zekerheid, kunnen zij zich geen open oorlog over de publieke dienstverlening veroorloven.

De recente onrust rond France Télécom begon in juli toen de nieuwe minister van post- en telefonie, François Fillon, liet uitlekken dat directeur Marcel Roulet van het bedrijf niet te handhaven was. De man die FT sterk moderniseerde en internationaliseerde zou de noodzakelijke vernieuwing blokkeren. Intussen is duidelijk geworden dat vooral Fillon minder snel en volledig wilde afstappen van FT als overheidsbedrijf. Voor de voorgenomen strategische alliantie met Deutsche Telekom en Sprint is dat cruciaal.

Na interventie van premier Juppé moest Fillon in juli het ontslag van Roulet terugdraaien. Een door hem gewenste opvolger, afkomstig van Matra Défense had bovendien voor de eer bedankt. Eind augustus leek de kogel door de kerk. François Henrot (48) leek de ideale man: hij had in de jaren '80 bij France Télécom een belangrijke rol gespeeld bij het lanceren van het wijdverbreide elektronische berichtensysteem Minitel en sindsdien bij de bank Parisbas in de particuliere sector gewerkt.

Na een week heeft Henrot het opgegeven. Zelfs premier Juppé en president Chirac konden hem niet op andere gedachten brengen. Juppé schijnt vaart te willen zetten achter de 'ontstatelijking' van FT. Minister Fillon schijnt de bonden te hebben gezegd dat het zo'n vaart niet liep. Juppé zou, zo snel na het ontslag van zijn liberale minister van financiën, Madelin, niet weer een een bewindsman hebben willen ontslaan. Het onderliggend conflict is intussen onopgelost en de bonden staan op scherp. Michel Bon (52), de nieuwe man, heeft geen ervaring met telefonie, maar de bonden haten hem zeer omdat hij de laatste twee jaar als 'troubleshooter' het landelijk arbeidsbureau (ANPE) wilde omvormen tot een 'service-bedrijf' met 'klanten'.

Volgens sommige commentaren vanmorgen is France Télécom snel bezig een onaantastbare witte koe te worden, zoals twee jaar geleden Air France. Toen dwong een bittere staking de regering-Balladur op de knieën. De aanpak van de miljardenverliezen werd geblokkeerd, president-directeur Attali vloog er uit en de nieuwe directeur Michel Blanc is sindsdien op kousevoeten bezig de nog steeds zwaar verliesmakende nationale luchtvaartmaatschappij te herstructureren in de geest van British Airways en Lufthansa.