Dit is een artikel uit het NRC-archief

Onderwijs

Cuba verruimt mogelijkheden investeringen

HAVANA, 5 SEPT. Het Cubaanse parlement heeft gisteren een wet aanvaard die de mogelijkheden verruimt voor investeringen vanuit het buitenland. De nieuwe wetgeving voorziet in de vestiging van bedrijven die geheel in buitenlandse handen zijn, in investeringen in Cubaans onroerend goed en de inrichting van vrijhandelszones en centra die uitsluitend voor de export produceren. Cuba heeft vooral sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie, die economische hulp verschafte, grote behoefte aan buitenlandse investerngen. Enkele sectoren blijven taboe voor buitenlandse investeerders: gezondheidszorg, onderwijs en defensie. Buitenlandse investeringen worden afzonderlijk beoordeeld door de ministerraad of door een speciale commissie. De wet bevat garanties, zoals de toezegging dat er niets wordt onteigend, tenzij het nationaal belang van Cuba gevaar loopt. In dat geval wordt wel compensatie betaald. Bovendien mag de investeerder vrijelijk geld naar het buitenland overmaken. Het personeelsbeleid blijft echter zoals het was: Cubaanse instellingen regelen het aannemen van personeel, salaris en ontslag. (Reuter, DPA)