Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

Britten geven fiat aan verkoop nutsbedrijven

LONDEN, 1 SEPT. De aandelen van de twaalf geprivatiseerde Britse elektriciteitsmaatschappijen schoten gisteren onmiddellijk omhoog nadat de regering bekend maakte dat ze de overname van drie van deze bedrijven geen strobreed in de weg legt.

De drie acquisities zullen niet eerst aan de Britse anti-monopoliecommissie worden voorgelegd, zoals de Labour-partij had verzocht. Analisten in de City, Londens financiële centrum, voorspellen dat de liberale houding van de regering zal leiden tot een overnamegolf.

Even opgewonden reageerden de analisten op de aankondiging dat het Japanse bedrijf Mitsui Engineering & Shipbuilding een belang van 75 procent heeft verworven in de verlieslijdende energiedivisie van Babcock International. Met die aankoop is een bedrag van 56 miljoen pond gemoeid. Het is voor het eerst dat een Japans bedrijf investeert in de Europese energie-opwekkingsindustrie.

De energiedivisie van Babcock is één van 's werelds grootste fabrikanten van ketels voor elektriciteitscentrales. Het bedrijfsonderdeel is de laatste jaren zwaar gesaneerd na ingrijpende veranderingen in de bedrijfstak, zoals verscherpte internationale concurrentie en privatisering van de Britse elektriciteitsmaatschappijen.

Analisten verbaasden zich erover dat de Britse regering geen van de drie acquisities in de elektriciteitssector naar de anti-monopoliecommissie doorverwezen heeft. Ze hadden verwacht dat het vijandig bod van Scottish Power op Manweb zeker getoetst zou moeten worden. Prof. Stephen Littlechild, die optreedt als toezichthouder van de bedrijfstak, had daarom ook gevraagd. Scottish Power houdt zich bezig met elektriciteitsopwekking, Manweb met distributie, en door de combinatie zou de vrije concurrentie kunnen worden geschaad.

Maar de regering volstond met het stellen van enkele bescheiden eisen aan een overname van Manweb door Scottish Power. De andere twee acquisities, van South Western Electricity door de Amerikaanse Southern Company of the US, en van de Eastern Group door Hanson, kregen onvoorwaardelijk het groene licht. Bij de drie overnames gaat het in totaal om 5 miljard pond.

Vijf miljard pond was ook het bedrag waarvoor de Britse regering vijf jaar geleden de hele bedrijfstak van de hand heeft gedaan. Inmiddels wordt de waarde van de twaalf elektriciteitsmaatschappijen op 16 miljard pond geschat. Labour verwijt de regering dat ze het staatseigendom wel heel goedkoop verkocht heeft. Oppositie en consumentenorganisaties zeggen ook dat het toezicht op de industrie tekort schiet waardoor de firma's woekerwinsten maken en de directeuren zich kunnen verrijken aan aandelenopties.