Uitgever VNU: spectaculaire groei resultaat

ROTTERDAM, 31 AUG. De netto winst van uitgeversconcern VNU bedroeg in de eerste helft van dit jaar 286 miljoen gulden, tegen 79 miljoen in de vergelijkbare periode in 1994. De enorme stijging wordt vooral veroorzaakt door een boekwinst van 166 miljoen gulden op de verkoop van Disclosure, een Amerikaans bedrijf voor financiële en bedrijfsinformatie.

Zonder deze bijzondere bate bedraagt de stijging van de netto winst nog steeds 40 procent tot 126 miljoen gulden.

De resultaatsstijging van VNU is voornamelijk te danken aan de activiteiten op het gebied van bedrijfsinformatie, zowel in Europa als in de VS (in 1994 ongeveer een derde van de totale omzet). De andere activiteiten van de Haarlemse uitgever zijn in het eerste halfjaar wat in het slop geraakt.

Het resultaat op het uitgeven van bladen als Libelle, Yes en Story - de belangrijkste activiteit van VNU - bleef “ongeveer op hetzelfde niveau”. Over 1994 kon VNU in de sector nog een stijgend resultaat laten zien. Volgens directeur algemene zaken, mr L. Schölvinck, heeft de druk op het resultaat te maken met de stijgende papierprijzen die het hele concern op jaarbasis 50 miljoen gulden kosten.

De papierprijzen veroorzaken ook problemen bij de dagbladactiviteiten van VNU (in 1994 goed voor 19 procent van de totale omzet met kranten voornamelijk in zuidelijk Nederland). Vorig jaar kwam het resultaat in de sector nog belangrijk hoger uit dan het jaar ervoor. Nu, halverwege 1995 de balans opmakend, is het resultaat niet meer gestegen.

VNU heeft zich desalniettemin in de strijd gemengd om de Dagbladunie (uitgever van NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad en een aantal regionale dagbladen) die door concurrent Reed Elsevier in de verkoop is gedaan. Begin deze maand verwierf VNU alvast het Brabants Nieuwsblad uit de boedel van de Dagbladunie. Voor Schölvinck zijn de resultaten in de dagbladsector geen reden om interesse in te verliezen. Momenteel wordt het door ABN Amro opgestuurde bidbook, met informatie over de Dagbladunie) bestudeerd.

Aanloopkosten bij commerciële televisie hebben zoals verwacht het resultaat van minderheidsdeelnemingen gedrukt. VNU is van de Nederlandse uitgevers het verst in de exploitatie van televisiekanalen, met een 26 procent deelneming in de Holland Media Groep (Veronica, RTL 4 en 5) en een aandeel van 44 procent in het Vlaamse comerciële VTM. De omzet in deze sector is toegenomen met 16,2 procent, de totale omzet kwam uit op 1,4 miljard gulden.