Sorgdrager verbiedt koffertest

DEN HAAG, 31 AUG. Politie en Marechaussee op de luchthaven Schiphol hebben zeven jaar lang een verboden testmethode toegepast waarbij monsters van explosieven in koffers van nietsvermoedende passagiers werden verstopt. Minister Sorgdrager (justitie) heeft de Marechaussee opdracht gegeven deze methode “onmiddellijk te beëindigen”, zo blijkt uit haar antwoorden aan de Tweede Kamerleden Van den Doel en Vos (beiden VVD) en Van der Heijden (CDA). Volgens de minister is nooit toestemming gevraagd voor deze test.

De ongebruikelijke aanpak kwam aan het licht toen de Amerikaanse hoogleraar P. Holloway op vrijdag 18 augustus bij aankomst op Orlando (Florida) ontdekte dat zijn koffer ernstig was beschadigd. Een terstond ingestelde controle bracht aan het licht dat twee blokken van elk tweehonderd gram explosief materiaal in de koffer waren gestopt.

“Ik acht de gevolgde werkwijze onjuist; hiervoor bestaat ook geen enkele wettelijke basis”, aldus Sorgdrager. Uit de antwoorden blijkt dat de Rijkspolitie op de luchthaven in 1988 met deze methode is begonnen. Dagelijks werden “speciale pakketjes met explosieven zonder ontstekingsmechanisme, dus gevaarloos, in de bagage van een van de passagiers gestopt, zonder die hiervan op de hoogte te stellen”. Speciaal getrainde honden moesten het testmateriaal dan vinden. “Als er niet ook werkelijk explosieven zouden worden gevonden, verliezen de honden hun scherpte waardoor de betrouwbaarheid van deze controle verloren gaat.”

De Marechaussee heeft anderhalf jaar geleden de beveiligingstaak van de politie overgenomen en is de methode blijven hanteren. Het betreft vooral risico-vluchten waarvoor Nederland zich internationeel heeft verplicht om een zogenaamde 100-procentscontrole uit te voeren. De minister wil nu als alternatief voor deze veiligheidstest gaan werken met dummy-koffers, die niet van passagiers zijn. De Marechaussee heeft daar echter bezwaar tegen omdat de honden door de lucht van de opslagplaats zouden worden afgeleid.

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol zegt over sterke aanwijzingen te beschikken dat het explosief dat in de koffer van de Amerikaanse hoogleraar is gevonden erin is gestopt om deze dienst in diskrediet te brengen. Dat zou gebeurd zijn door leden van de toenmalige rijkspolitie, die anderhalf jaar geleden de beveiligingstaken van Schiphol aan de Marechaussee heeft moeten afstaan. A. Folgerts van de Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) noemt dit “volstrekte nonsens”. Hij gelooft niet dat leden van de recherchedienst uit rancune over de overdracht de Marechaussee “een hak zou hebben willen zetten”.