Kroongetuige proces-O.J. ontpopt zich als een racist

LOS ANGELES, 31 AUG. Het verdere verloop van het O.J. Simpson-proces is gisteren onder druk komen te staan door de racistische uitlatingen van kroongetuige Mark Fuhrman, een vorig maand uit dienst getreden rechercheur van de politie in Los Angeles, die deelnam aan het onderzoek naar de dubbele moord. De advocaten van de zwarte oud-football-ster O.J. Simpson, verdacht van de moord op zijn ex-vrouw Nicole en haar vriend Ron Goldman, willen Fuhrmans uitlatingen gebruiken om diens getuigenissen in twijfel te trekken.

Fuhrman heeft, zo blijkt nu uit bandopnamen, in vraaggesprekken met een script-schrijfster vanaf 1985 zeker 41 keer het woord 'nigger' gebruikt, terwijl hij onder ede verklaard heeft dat woord de afgelopen tien jaar niet te hebben gebezigd. Fuhrman was de politieman die naar eigen zeggen een handschoen met bloed van de slachtoffers vond bij de villa waar de dubbele moord vorig jaar juni plaatshad. De advocaten van O.J. Simpson beweren dat Fuhrman die handschoen daar heeft neergelegd, uit rassenhaat en om zich als held te kunnen profileren.

Fuhrman zegt op de banden onder meer: “Een neger die in een Porsche rijdt en niet een pak van 300 dollar aanheeft, hou je meteen aan.” Voorts ontpopt hij zich als een voorstander van buitensporig gebruik van geweld tegen zwarte verdachten en geeft hij toe sommigen “gemarteld” te hebben. “De mensen willen geen niggers in hun stad en iedere methode om de niggers te verjagen vinden zij uitstekend”, aldus Furhman.

Rechter Lance Ito moet nu beslissen of de jury de omstreden bandopnamen ook moet horen. De advocaten willen Ito in dat geval vragen of hij de jury wil instrueren om van de gehele verklaring van Fuhrman af te zien, nu een deel daarvan onwaar is gebleken. In totaal duren de bandopnamen van de gesprekken met Fuhrman twaalf uur en uit hij daarop ook allerlei beledigingen aan het adres van latino's en vrouwen.

De bandopnamen die gisteren werden beluisterd door Ito, hebben veel commotie veroorzaakt bij de politie en het stadsbestuur in Los Angeles, waar racisme een extreem gevoelig onderwerp is. Voor de politie zijn Fuhrmans uitlatingen de zwaarste klap sinds de zwarte motorrijder Rodney King werd mishandeld door een groep politiemensen en hun aanvankelijke vrijspraak, in 1992, ernstige rassenrellen ontketende. De zwarte hoofdcommissaris van LA, Williams, reageerde furieus op Fuhrmans uitlatingen en onderstreepte dat hij niet maatgevend is voor de plaatselijke politie. Bij de aanklagers van Simpson bestaat de vrees dat de jury die grotendeels uit zwarten bestaat, Fuhrman na het horen van de bandopnamen zal beschuldigen van meineed en Simpson zal vrijspreken. (Reuter, AP)