Grass verdedigt zich tegen kritiek op nieuw boek

BONN, 31 AUG. De Duitse schrijver Günter Grass, internationaal bekend door de roman Die Blechtrommel (De Blikken Trommel) heeft voor het eerst zijn nieuwste boek verdedigd tegen felle aanvallen van literatuurcritici. In scherpe bewoordingen verdedigde de auteur gisteren zijn werk Ein Weites Feld (vrij vertaald 'Een Ruim Veld' of 'Een Ingewikkelde Zaak'), een kritisch verhaal over het Duitse eenwordingsproces van 1990.

“Niet het boek is de gebeurtenis, maar de reacties van de media op het boek”, liet de schrijver weten vanaf het Deense eiland Mön. “In een land als Duitsland moet men toch voorzichtig zijn in de omgang met boeken. Wij hebben immers een voorgeschiedenis”, aldus Grass, doelend op de verbranding van boeken tijdens het Hitler-regime.

Grass haalde fel uit naar de bekendste Duitse literatuurcriticus, Marcel Reich-Ranicki. Deze criticus van Poolse afkomst kreeg door zijn grote invloed op de Duitse lezersmarkt de bijnaam 'Duitse literatuur-Paus'. In het weekblad Der Spiegel schreef hij een vernietigend commentaar over Ein Weites Feld.

Grass: “Wij hebben twee Poolse pausen. De ene in Rome meent onfeilbaar te zijn op het gebied van seksualiteit. Ik plaats daar mijn vraagtekens bij. De andere paus, in Frankfurt, meent in zijn oordelen over literatuur geen fouten te maken. Ook daarbij heb ik zo mijn twijfels.”

Volgens de Duitse schrijver is de kritiek op zijn boek deels politiek gemotiveerd. “In mijn boek trek in de historische legende over de geslaagde Duitse eenheid in twijfel. De mensen die aan de vorming van die legende meewerkten - dat zijn er niet weinig - reageren woedend, bijna met haat vervuld.”

De Nederlandse schrijver Harry Mulisch heeft op een poëziebijeenkomst in Duitsland verklaard de manier waarop Reich-Ranicki het boek met de grond gelijk maakt 'meedogenloos' te vinden en 'een literaire herinvoering van het Führerprincipe'. (DPA/ANP)