Opdracht museum Nijmegen naar Van Berkel & Bos

NIJMEGEN, 30 AUG. Het nieuw te bouwen museum in Nijmegen wordt een gebouw naar een ontwerp van het Amsterdamse architectenbureau Van Berkel & Bos. Dat is vanmiddag bekend gemaakt door een jury, waarin onder anderen oud-directeur Beeren van het Stedelijk Museum van Amsterdam en Rijksbouwmeester Patijn zitting hebben.

Volgens de jury, die het idee van Van Berkel & Bos unaniem verkoos boven de inzendingen van vier andere architectenbureaus, voldoet het winnende ontwerp het beste aan de gestelde eisen. Het juryrapport spreekt van een 'fraai, maar sober ontwerp, dat bij uitstek geschikt is voor museale functies'. Ook is er blijkens het rapport sprake van 'een zorgvuldig gebruik van architectonische middelen. Het gebouw heeft een eenvoudige, maar dominante verschijningsvorm en toont op subtiele wijze een hoge mate van expressiviteit in detailleringen.' Het gebouw kost in totaal 28 miljoen gulden, een bedrag dat wordt opgebracht door de gemeente Nijmegen (17 miljoen), de provincie Gelderland (7.5 miljoen), het ministerie van OCW (0,5 miljoen), sponsors en de Europese Unie.

Het nieuwe museum moet vanaf eind 1998 onderdak bieden aan twee bestaande musea: het Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan en het Provinciaal Museum G.M. Kam. Beide musea werden volgens de gemeente te klein om de collecties fatsoenlijk te kunnen beheren.

Het was al jaren een grote wens van het gemeentebestuur van Nijmegen om op een aansprekende plek in de stad een museum te hebben, dat een meer centrale functie zou kunnen vervullen. Dat het nieuwe museum in eerste instantie nooit verder kwam dan de wandelgangen, had alles te maken met de slechte financiële toestand van de gemeente Nijmegen.

Dit voorjaar besloten de gemeente en de provincie Gelderland tot het uitschrijven van een prijsvraag voor de bouw van het nieuwe museum. Na een eerste selectie bleven vijf architectenbureaus over, die werden uitgenodigd een schetsontwerp voor het nieuwe museum te maken. Naast Van Berkel & Bos deden ook mee de bureaus Benthem Crouwel, Hans Kollhoff, Aldo & Hanny van Eck, Stephane Beel & Arjan Karssenberg. Ben van Berkel van het winnende bureau was de afgelopen jaren onder andere verantwoordelijk voor het ontwerp van de Erasmusbrug over de Nieuwe Maas in Rotterdam, het bedrijfsgebouw De Karbouw en het Remu transformatorhuis in Amersfoort en de uitbreiding van Rijksmuseum Twente.