Beleggingsgroep neemt Flair over

GILZE, 30 AUG. De beleggingsgroep Badine uit Waalwijk heeft de failliete boedel van Flair Plastics (tuinmeubelen) overgenomen. United Industries Nederland en United Plastics Nederland, de officiële namen, zijn begin deze maand failliet verklaard. Door de overname kunnen de werkzaamheden in Gilze worden hervat, zo heeft curator J. Arts vandaag meegedeeld. De werkgelegenheid van 106 personeelsleden in Nederland is daarmee verzekerd. Voor het faillissement werkten er ongeveer 160 mensen.

Op 1 september wordt de Nederlandse produktievestiging opgestart. Het benodigde personeel wordt in eerste instantie geworven onder de medewerkers van het 'oude' Flair, die met het uitspreken van het faillissement allen ontslag aangezegd kregen.

Het voortbestaan van de tuinmeubelenfabriek heeft aan een zijden draadje gehangen. Vanaf begin juli, toen de problemen bij Flair bekend werden, hebben zich verschillende kopers aangediend. “Maar door de complexiteit van het assortiment en de eigenheid van Flair zijn ze in een later stadium afgehaakt”, aldus de nieuwe algemeen directeur F. van Hoogenhuyze, die voorheen commercieel directeur was.

Toen op 11 augustus ook de laatste geïnteresseerde koper was vertrokken, heeft Van Hoogenhuyze met een aantal andere medewerkers zelf het initiatief genomen om het bedrijf op te starten. Tweeëneenhalve week geleden werd voor het eerst contact gelegd met Badine.

Over de oorzaken van het faillissement wil Van Hoogenhuyze weinig kwijt. Wel stelt hij dat er vroeger een “te groot assortiment” was. Volgens hem hebben afnemers nog steeds voldoende vertrouwen in Flair. De omzet van f 120 miljoen in 1994 moet dan ook gehaald kunnen worden, denkt hij. Vanaf januari wordt het personeelsbestand uitgebreid met ruim twintig personen.