Verhuizing onderdeel NAVO wekt verzet

BRUSSEL, 29 AUG. Duitsland en België verzetten zich fel tegen de huisvesting in Den Haag van een nieuw op te richten technisch onderdeel van de NAVO op het gebied van commandostructuren en informatieverwerking. De Duitse minister van defensie, Volker Rühe, heeft zijn Nederlandse collega Voorhoeve onlangs per brief laten weten geen concessies te willen doen. Door de politieke impasse die binnen de NAVO over deze kwestie is ontstaan, kunnen voorgenomen bezuinigingen voorlopig niet worden gerealiseerd.

Bij de oprichting van het nieuwe technische centrum gaat het om samenvoeging van het al in Den Haag gevestigde Shape Technical Center (STC) en het in Brussel gevestigde NACISA (Nato Communications and Information Systems Agency). STC (ongeveer 340 personeelsleden) houdt zich bezig met onderzoek voor de NAVO, terwijl NACISA (ongeveer 270 mensen) vooral management-taken heeft en belast is met aanschaf van materieel. Het nieuwe NAVO-onderdeel - aangeduid met C3: Consultation, Command, Control - zal uiteindelijk werk bieden aan 450 man.

Afgelopen voorjaar had al moeten worden besloten over de kostenbesparende samenvoeging. Den Haag heeft gratis een TNO-gebouw beschikbaar gesteld dat naast het gebouw van STC staat. Maar vooral België en Duitsland verzetten zich tegen zo'n verhuizing. België heeft van het in Brussel houden van het NAVO-onderdeel een politieke kwestie gemaakt. En Duitsland vindt dat C3 in Brussel moet blijven, dicht bij het politieke besluitvormingscentrum. Daarnaast vreest Duitsland dat de belangen van de Duitse (toeleverende) industrie worden geschaad indien alle activiteiten bij het STC worden geconcentreerd, dat in Duitse ogen vooral wordt gedomineerd door de Amerikaanse industrie. Het nu nog in Brussel gevestigde NACISA wordt geleid door een Duitse generaal. De komende maand moeten informele, bilaterale contacten tussen de meest betrokken lidstaten een oplossing bieden.