Minitrage

In NRC Handelsblad van 22 augustus besteedt Rob Schoof aandacht aan het op 1 september a.s. in werking tredende Minitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Hij vermeldt daarbij - terecht - de 'prominente rol' die de Nederlandse advocatuur bij deze vorm van alternatieve geschillenbeslechting wil gaan spelen.

Onjuist is echter dat de partijvertegenwoordigers die samen met de bemiddelaar de (in de regel) driekoppige minitrage-commissie vormen “meestal advocaten of leidinggevende functionarissen van de onderneming” zijn. De bedoeling van minitrage (en vergelijkbare vormen van alternatieve geschillenbeslechting, zoals 'mediation') is dat het geschil niet door een rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt beslecht, maar dat de twistende ondernemingen zèlf, met hulp van de bemiddelaar, tot een vergelijk komen. Daarom dienen zij in de minitrage-commissie vertegenwoordigd te zijn door functionarissen die bevoegd zijn definitieve en voor de onderneming bindende beslissingen te nemen. In het Minitrage Reglement worden deze partijvertegenwoordigers met de term 'bestuurder' aangeduid. Dit zijn dus meestal juist níet advocaten, maar leidinggevende functionarissen uit de top van de onderneming zelf. Voor de 'prominente rol' van de advocaat als bemiddelaar of raadsman blijft daarnaast genoeg gelegenheid over.