Beter 2e halfjaar verwacht; Van Leer voert winst op tot 37 miljoen gulden

ROTTERDAM, 29 AUG. Het verpakkingsconcern Van Leer heeft de winst in de eerste zes maanden met 7 procent opgevoerd tot 37 miljoen gulden.

Dat de winst toenam ten opzichte van de eerste helft van 1994, komt mede door de buitengewone last van 6 miljoen gulden in die periode. In de eerste zes maanden van dit jaar was er geen sprake van buitengewone lasten.

Volgens de directie van Van Leer lijken de dit voorjaar scherp gestegen grondstofprijzen zich nu te stabiliseren. Als deze trend zich doorzet, denkt Van Leer de marges te kunnen verbeteren en dit jaar een hogere netto winst te behalen dan de 82 miljoen in 1994.

De netto omzet kwam in het eerste halfjaar uit op 2.030 miljoen gulden en het bruto bedrijfsresultaat op 95 miljoen gulden. Van Leer tekent bij deze cijfers aan dat ze aanmerkelijk zijn beïnvloed door lagere wisselkoersen van voornamelijk de dollar. Uitgaande van de gemiddelde valutakoersen in 1994 zou de netto omzet 165 miljoen gulden hoger zijn geweest, terwijl het bruto bedrijfsresultaat met 15 miljoen zou zijn toegenomen tot 110 miljoen gulden. Dit laatste cijfer komt overeen met het resultaat over de eerste zes maanden van 1994. De afname van het bruto resultaat met 15 miljoen is gecompenseerd door lagere belastingen en lagere buitengewone lasten.

De hogere prijzen voor staal, papier en polymeren wist van Leer te compenseren door een hoger activiteitenniveau, een lagere kostenbasis voor de fabricage en verkoop èn verhogingen van de verkoopprijzen.

Van Leer (circa 16.000 werknemers) overweegt volgend jaar een beursgang in Amsterdam. De aandelen zijn nu nog in handen van de Stichting Van Leer Group Foundation. Deze Foundation keert een deel van het ontvangen dividend uit aan de Bernard Van Leer Foundation (genoemd naar de oprichter van het bedrijf). Die besteedt het geld aan humanitaire projecten in de landen waar het verpakkingsconcern actief is. De projecten zijn vooral gericht op het verbeteren van de ontplooiingskansen van kinderen.