Architectuurzomer

Inspirerende overheidsarchitectuur is gebaat bij wetsovertreding: vrij vertaald is dat het advies van het hoofdartikel 'Architectuurzomer' van 26 augustus. De monumentale kolom bevat echter een constructiefout. De commentator ziet over het hoofd dat de gemeente Amsterdam met de keuze voor architect Siza de economisch voordeligste aanbieding heeft gehonoreerd: een zeer getalenteerd architect tegen een betaalbare prijs.

De Europese Richtlijn Diensten onderscheidt in artikel 36 twee mogelijkheden bij het aanbesteden: een gunning op basis van de goedkoopste of op basis van de economisch voordeligste aanbieding. Juist de laatste omvat de kwaliteitsnotie en biedt de mogelijkheid om niet de prijs maar juist het talent van een ontwerper als doorslaggevend criterium te laten gelden. Dat bewijst immers toch de afloop van de architectenkeuze voor het Stedelijk, ook al was het opgelegd pandoer? Het hoofdartikel suggereert dat een lokale overheid die zich op het terrein van architectuur als bijzondere opdrachtgever wil manifesteren, de Europese Richtlijn Diensten maar beter kan omzeilen. Het is een ondermijnend standpunt, dat bovendien de plank misslaat. Deze kritiek laat onverlet het feit dat de Europese aanbesteding van architectendiensten alleen goed functioneert bij deskundig opdrachtgeverschap en bij een ruime respons van getalenteerde ontwerpers. Risicomijdend gedrag van de opdrachtgever ligt op de loer en over die respons kan men terecht bezorgd zijn.