Faillissement prof. Janssen vernietigd

ROTTERDAM, 28 AUG. Het Arnhemse gerechtshof heeft het persoonlijk faillissement van prof. dr. Harry Janssen, vrijdag in hoger beroep vernietigd. De Twentse hoogleraar werd ruim twee weken geleden failliet verklaard, omdat hij een lening van de industriële groep Holland Hellas, waarvoor hij persoonlijk garant stond, niet kon betalen.

Curator mr. E. de Liagre Böhl had zich vorige week bereid getoond met Janssen een financiële regeling te treffen. Volgens de curator kan hij op korte termijn niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, maar is zijn financiële positie voldoende solvabel. Het Arnhemse hof heeft daarop besloten het faillissement te vernietigen. In een uiterste poging Holland Hellas - producent van onder meer pompen en gasveren - te redden, was Janssen in problemen geraakt. Hij had van een relatie uit Hengelo tweehonderdduizend gulden vreemd kapitaal aangetrokken en kon na het faillissement van Holland Hellas niet aan deze verplichting voldoen.

“Dit is de grootste wederopstanding sinds Lazarus”, zo betitelde Janssen de voor hem gunstige afloop van de affaire. “Dat zegt hij natuurlijk met enige zelfspot”, verklaart zijn woordvoerder. Volgens advocaat E. Kolkman heeft Janssen geen schulden meer en is “voor alle partijen een bevredigende regeling getroffen”.

Janssen, hoogleraar sociaal economisch- en ondernemingsrecht, haalde in het afgelopen decennium regelmatig de publiciteit met zijn commissariaten en adviseursfuncties bij ondernemingsraden van noodlijdende bedrijven. Janssen wilde een uitzondering zijn op hoogleraren die vanuit een leerstoel proberen het bedrijfsleven te hervormen. Hij raakte daarbij veelvuldig in conflict met de aandeelhouders en directie van bedrijven waar hij werkzaam was.Zijn flamboyante gedrag bezorgde hem de bijnaam 'Turbo Harry'.