Bank Mendes Gans handhaaft prognose stijgende jaarwinst

Bank Mendes Gans heeft over het eerste halfjaar van 1995 een licht hoger resultaat geboekt dan over dezelfde periode vorig jaar. De directie denkt dat, behoudens bijzondere omstandigheden, conform de in het jaarverslag over 1994 geuite verwachting, de netto winst over het gehele jaar een verdere stijging zal vertonen. Over 1994 behaalde de te Amsterdam gevestigde bank, die ongeveer 50 werknemers telt en is gespecialiseerde in internationaal betalingsverkeer en liquiditeitsbeheer voor grote ondernemingen, een netto winst van 10,5 miljoen gulden (473 gulden per aandeel).

Grootaandeelhouders van Bank Mendes Gans zijn ING en Philips (beide met 29 pct) en Chemical Bank (20 pct).