'Oversluiten' hypotheek vaak duur

ROTTERDAM, 25 AUG. Het 'oversluiten' van een hypotheek om te profiteren van een renteverlaging is voor particulieren slechts interessant als men bij dezelfde bank een nieuwe overeenkomst aangaat en als de looptijd van de bestaande hypotheek niet erg lang meer is.

Dat zegt de Vereniging Eigen Huis in Amersfoort. Banken en verzekeraars eisen bij het oversluiten van een hypotheek vrijwel altijd een boete. Wie naar een andere bank overstapt om een nieuwe hypotheek af te sluiten, moet bovendien provisie van een half tot 1 procent van de te lenen som betalen. Daar komen nog eens de kosten voor taxatie van de woning bij en een tarief voor de notaris (honorarium en registratie van de hypotheekakte) die afhangen van de waarde van het huis. Deze kosten (voorbeeld: voor een woning van 2 ton bedragen ze 1.810 gulden) zijn fiscaal aftrekbaar.

Een forse kostenpost voor speurders naar de laagste rente is de boete die bij het oversluiten van een hypotheek is verschuldigd. Veel banken en verzekeraars vermelden als boetebedrag de contante waarde van het verschil in de actuele rente die voor een nieuwe hypotheek geldt, en de rente die in het contract voor de lopende hypotheek is bepaald. Dat bedrag wordt gekapitaliseerd over de resterende looptijd van de 'oude' hypotheek. Een aantal instellingen berekent daar nog een toeslag bij: een vast bedrag dat uiteenloopt van 50 tot 500 gulden, of een percentage van het gekapitaliseerde renteverschil. Enkele instellingen berekenen als boete het verschuldigde rentebedrag over drie maanden plus en vast bedrag van de uitstaande hoofdsom.

Volgens een woordvoerster van Eigen Huis is het oversluiten “eigenlijk alleen interessant als een rentevaste hypotheek bijvoorbeeld nog slechts een jaar loopt, een verdere verlaging van de rente niet wordt verwacht en een nieuw contract met vaste rente voor een lange periode kan worden afgesloten”. Ook bij heel oude contracten die een vast boetebedrag kennen, zou voordeel zijn te behalen, maar dat zijn er volgens de vereniging niet veel. Eigen Huis verwacht “misschien nog een kleine renteverlaging”, als gevolg van de discontoverlaging in Duitsland, “maar dan gaat het alleen om kortlopende hypotheken”. “Op korte termijn zit er ook geen vreselijke verhoging meer in de lucht”, verwacht de woordvoerster. Niettemin waarschuwt de vereniging leden geen hypotheeklening over te sluiten om een vaste rente voor slechts 1 of 2 jaar te contracteren. “Over twee jaar kan de rente weer veel hoger zijn, en dan kunnen sommige huiseigenaren de lasten niet meer betalen. Dat zou een rampzalig gevolg zijn van een poging om nu voor een korte termijn van de lage rente te profiteren.”