'VVD was loyaler aan paars regeerakkoord dan coalitiegenoten'

DEN HAAG, 23 AUG. De VVD was het afgelopen jaar loyaler aan het 'paarse' regeerakkoord dan de beide andere coalitiepartners PvdA en D66. Dat zei VVD-leider Bolkestein gisteravond in het RTL-nieuws.

Hij baseert die constatering op een “intern VVD-onderzoek” naar het stemgedrag van de drie 'paarse' fracties in het eerste zittingsjaar van het kabinet-Kok.

De VVD-leider liet het onderzoek deze zomer uitvoeren nadat hem kort voor het zomerreces door de fractievoorzitters van PvdA en D66 was verweten dat de VVD, en met name Bolkestein zelf, te veel afstand nam van de 'paarse' coalitie. Hij zou een 'risicofactor' zijn geworden voor het voortbestaan van het kabinet. Directe aanleiding voor dat verwijt waren uitspraken van Bolkestein over een mogelijke snelle terugtrekking van Nederlandse VN-militairen uit voormalig Joegoslavië.

Bolkestein geeft toe dat de VVD op het gebied van het buitenlands beleid, inclusief voormalig Joegoslavië, “wat vaker aan de bel heeft getrokken dan de andere coalitiepartners”. Maar op andere prominente beleidsterreinen als de sociale zekerheid, de huren en de infrastructuur waren het juist PvdA en D66 die zeer kritisch stonden tegenover de plannen van het kabinet.

Bolkestein vindt de verwijten van de fractievoorzitters Wallage (PvdA) en Wolffensperger (D66) dan ook niet terecht. Hij riep zijn collega's op “net als de VVD heel dicht bij het regeerakkoord te blijven”. “Als je aan één hoekje van dat akkoord begint te trekken kan het hele akkoord instorten”, aldus Bolkestein.

Wallage wees er in een reactie op dat het wat hem betreft niet alleen om stemgedrag van de fracties gaat, maar ook om wat er in het debat daaraan voorafgaand allemaal wordt gezegd. Volgens Wolffensperger had Bolkestein het onderzoekje “kennelijk nodig om zijn eigen twijfels aan zijn loyaliteit weg te nemen”.