Grafiek

Grafiek: Vrouwen verdienen aanzienlijk minder dan mannen: het gemiddelde brutoloon van vrouwelijke werknemers bedraagt slechts driekwart van het loon van mannen.

In Australië verdienen vrouwelijke werknemers per uur gemiddeld 91 procent van het loon dat mannen ontvangen. In Bangladesh is dat 42 procent. Dit blijkt uit het 'Human Development Report 1995' van de Verenigde Naties. In deze cijfers is de agrarische sector, waarin vooral in de ontwikkelingslanden veel vrouwen werken, niet meegenomen. De lonen die vrouwen in de landbouw verdienen zijn juist in ontwikkelingslanden relatief laag. In Nederland verdienen vrouweljke werknemers gemiddeld 77 procent van het loon van mannen. Deskundigen van het CBS zien in hun rapport 'Sociaal-economisch panelonderzoek' hiervoor een aantal belangrijke oorzaken. Vooral werkervaring blijkt te tellen: werkgevers belonen vrouwen gemiddeld lager dan de (gemiddeld) meer ervaren mannen. Daarnaast verdienen ouderen meer dan jongeren. De mannelijke beroepsbevolking, die gemiddeld ouder is dan de vrouwelijke beroepsbevolking, verdient dan ook meer. Voorts onderbreken veel meer vrouwen dan mannen, circa eenderde van de vrouwelijke beroepsbevolking, hun beroepsloopbaan voor de verzorging van hun kinderen. Hierdoor kunnen de kennis en vaardigheden van deze uittreedsters verouderen. Dit wordt door de werkgevers vertaald in een lagere beloning.