Brandbaar en vluchtig

Nafta is een slecht gedefinieerde aanduiding voor een tamelijk vluchtig destillaat van aardolie. In de praktijk vallen allerlei mengsels van koolwaterstoffen onder de noemer nafta. De zeer brandbare vloeistof is een belangrijke grondstof voor de petrochemie en kan ook zonder meer als component in benzine worden gebruikt. Ook LPG (liquefied petroleum gas) is een zeer brandbaar mengsel (overwegend van de gassen butaan en propaan) van koolwaterstoffen dat vrijkomt uit aardolie maar een mengsel dat alleen onder druk vloeibaar is. LPG vindt ruime toepassing als brandstof bij personenauto's. De giftigheid van nafta en LPG is gering tot zeer gering.

Een ongelukkige omstandigheid bij het ongeluk was dat er vanochtend vroeg in het Waterweggebied na de windstille, heldere nacht een zogeheten 'grondinversie' bestond waarbij de luchttemperatuur dicht bij de grond lager is dan daarboven. Daardoor kunnen dampen van vluchtige stoffen lang blijven hangen. In het tweede deel van de ochtend verdween de inversie en de bijbehorende grondmist waardoor een betere menging van de dampen met de hogere luchtlagen optrad. Het KNMI verwachtte pas tegen het begin van de middag wat zwakke wind uit zee, maar met een kracht van hoogstens 3 Beaufort.