DE TELEGRAAF

Zelden zal een toespraak van koningin Beatrix, afgelegd tijdens een staatsbezoek aan een ander land, met zoveel spanning tegemoet zijn gezien als gisteren het geval was.

Maar de opgeklopte discussie in Nederland, voorafgaand aan het bezoek in Indonesië, die de Koningin als het ware zou moeten dwingen voor het Indonesische volk namens het Nederlandse volk diep in het stof te buigen, heeft bij haar terecht geen weerklank gevonden. [..]

De toespraak van de Koningin was in feite de bevestiging van de goede relaties tussen de twee landen. In zo'n relatie kan er ook een behoorlijke gedachtenwisseling zijn over verschillen in gewoonten, over andere inzichten over normen en waarden.

Als dat maar niet gebeurt met het opgeheven vingertje zoals sommigen de Koningin wilden laten doen.