Vooruitzichten van beleggers Fokker zijn uiterst somber

ROTTERDAM, 19 AUG. Beleggers in Fokker zijn het spoor bijster. De koers golfde gisteren op en neer als een sloep in woest water. Van 7,50 gulden naar 5,60 en weer terug naar 6,90. Op de beurs is Fokker nu nog 350 miljoen gulden waard, terwijl de vliegtuigbouwer zelf per eind juni maar 50 miljoen gulden eigen vermogen had. Waarom betalen beleggers zoveel voor Fokker, dat slechts aan de curator is ontsnapt doordat moeder DASA een financieel infuus heeft gegeven?

Verklaringen van beleggingsanalisten hebben meer met psychologie te maken dan met Fokkers zakelijke vooruitzichten: ongeloof bij de particuliere beleggers dat het verkeerd afloopt en de spanning om een gokje te wagen. De beurskoersen van andere bedrijven die een financiële strijd op leven en dood vochten, zoals HCS en Daf, vertoonden een vergelijkbaar patroon. Het duurt soms weken voor de koers zich aanpast aan de nieuwe realiteit.

De vooruitzichten voor beleggers bij Fokker zijn uiterst somber. In het tweede halfjaar verwacht het vliegtuigbedrijf opnieuw een omvangrijk verlies en ook in 1996 zal er, afhankelijk van de koers van de dollar, verlies blijven. Hoe een reddingsplan voor Fokker eruit zal zien is nog volstrekt onduidelijk. Meerderheidsaandeelhouder DASA heeft de regie in handen. Wie aan de geldkraan staat deelt de lakens uit bij de financiële reorganisatie.

De opties voor DASA lopen uiteen van een faillissement van Fokker tot en met een totale herfinanciering plus nieuwe kapitaalinjectie. Wat een faillissement DASA kost is niet met zekerheid vast te stellen. DASA moet zijn investering in Fokker-aandelen afschrijven (1,1 miljard gulden) en krijgt zijn leningen aan Fokker (meer dan 400 miljoen en stijgende) waarschijnlijk niet volledig terug. Bovendien kan DASA schadeclaims tegemoet zien van schuldeisers die zullen zeggen dat DASA gewekte verwachtingen heeft beschaamd. In dit scenario zijn beleggers van Fokker hun geld zo goed als zeker kwijt.

Anders ligt het als de Nederlandse overheid en DASA overeenstemming bereiken over een totale herfinanciering van Fokker. In die optie krijgt Fokker een majeure kapitaalinjectie die het concern, samen met integratie in de Europese vliegtuigindustrie en verdere personeelsreductie, op de been moet houden. Fokker is al een eind in de goede richting geholpen door de aanstaande verkoop van de voorraad afgebouwde vliegtuigen aan een leasedochter van DASA. Deze voorraad hangt Fokker als een molensteen om de nek. Bij verkoop ontvangt Fokker 1,3 miljard gulden, waarmee het bedrijf een deel van de omvangrijke bankschulden kan aflossen.

Dit is echter niet voldoende. Fokker heeft nieuw kapitaal nodig, maar kan geen nieuwe aandelen uitgeven doordat de beurskoers onder de nominale waarde (10 gulden) ligt. Afstempeling van de aandelen is onvermijdelijk. Fokker heeft ongeveer een miljard eigen vermogen nodig. Op een koers van bijvoorbeeld 5 gulden zijn dat 200 miljoen nieuwe aandelen. Nu heeft Fokker 52 miljoen aandelen. Elke toekomstige winst moet dan over vijf maal zoveel aandelen worden verdeeld. Hoe lager de koers, hoe meer aandelen erbij komen. Het is nog een open vraag of ook de beleggers in obligaties een veer moeten laten. Dat is wel gebruikelijk bij grote reddingsacties, maar het is door het vereiste overleg tijdrovend. Door (gedeeltelijke) omzetting van de obligaties in nieuwe aandelen daalt Fokkers schuldenlast en wordt de rentelast verlicht. Tegelijkertijd wordt de kapitaalsbasis vergroot. Fokker blijft bestaan, maar krijgt zoveel aandelen dat de waarde per stuk wordt gedecimeerd.