Evolutie

Gelovige biologen zoals J. Bruinsma (NRC Handelsblad, 15 augustus) moeten toch eens uitleggen waarom zij überhaupt geïnteresseerd zijn in zoiets als natuurwetenschap. De poging Gods hand van een natuurwetenschappelijke bewijsvoering te voorzien is immers noodzakelijk komisch. Heeft Bruinsma zich, bijvoorbeeld, wel eens een voorstelling trachten te maken van de wijze waarop de schepper zijn plan om een zondvloed te laten ontstaan, praktisch gesproken uitvoert? En als Bruinsma dit kan (ik kan het niet) zou hij dan zijn natuurwetenschappelijke bril niet beter af kunnen zetten? Zijn wereld wordt dan vast nog mooier.