Akzo stopt produktie Caustic Soda Delfzijl

DELFZIJL, 17 AUG. Het verlieslijdende Caustic Soda Bedrijf (CSB) van Akzo Nobel op de fabriekslokatie in Delfzijl gaat eind dit jaar dicht. Dat heeft de Raad van Bestuur van Akzo Nobel besloten.

De sluiting gaat volgens Akzo niet gepaard met gedwongen ontslagen. Voor de 45 werknemers wordt op de lokatie in Delzijl vervangend werk gezocht. Hoeveel verlies Akzo Nobel met CSB heeft geleden wil een woordvoerster niet zeggen. “Het gaat in ieder geval niet om miljoenenverliezen.”

Reden voor de sluiting is de verminderde vraag naar ingedampte, vaste natronloog, dat in het bedrijf onder de naam Caustic Prills werd geproduceerd. Dit produkt wordt gebruikt als grondstof voor papier, glas en zeep en toegepast als ontstoppingsmiddel voor leidingen. Natronloog is een restprodukt dat vrijkomt bij de produktie van chloor. Akzo produceerde in Delfzijl jaarlijks 40.000 ton vaste natronloog.

De laatste jaren is de vraag verschoven van vaste naar vloeibare natronloog. De vaste vorm is duurder door de extra kosten van het indampen. Vraag naar het produkt is er nog wel, maar door overproduktie zijn de prijzen op de wereldmarkt tot een minimum gedaald. Akzo Nobel heeft dit jaar zonder resultaat onderzocht of CSB door kostenbesparingen of samenwerking met een andere producent behouden kon blijven. Ook is bekeken of het bedrijf kon worden ingezet voor een ander produkt.

Akzo Nobel heeft met een andere producent, waarvan de woordvoerster de naam niet wilde zeggen, een overeenkomst gesloten om zijn klanten natronloog in een vaste vorm te kunnen blijven leveren. Akzo blijft op vestigingen in Hengelo en Rotterdam vloeibare natronloog produceren, waarmee het in West-Europa een marktaandeel heeft van 6 à 10 procent.