'Vaart achter tweede Maasvlakte'

ROTTERDAM, 16 AUG. Rotterdam vindt dat er vaart gezet moet worden achter het aanleggen van een tweede Maasvlakte. De Rotterdamse haven begint een tekort aan bedrijfsterreinen te vertonen en zal over een jaar of vier nee moeten verkopen aan belangstellende bedrijven. Een tweede Maasvlakte zal de grootste haven ter wereld de nodige expansiemogelijkheden moeten bieden.

Directeur W. Scholten van het Gemeentelijk Havenbedrijf van Rotterdam wond zich, bij de presentatie van de overslagcijfers in het eerste halfjaar, op over degenen die het nut van een tweede Maasvlakte betwijfelen of de aanleg afwijzen wegens de kosten of uit milieu-overwegingen. Het kabinet heeft volgens Scholten ingezet op twee mainports, Rotterdam en Schiphol. De havendirecteur houdt er rekening mee dat die woorden ook in daden worden omgezet. “Bedrijfsterreinen zijn in Nederland langzamerhand een bedreigde diersoort aan het worden. We hebben een kabinet dat 'werk, werk en nog eens werk' in zijn vaandel schrijft. Dan moet je ook bereid zijn te investeren in bedrijfsterreinen.”

Rotterdam heeft van de 5.296 hectare nog 409 hectare aan ruimte beschikbaar voor nieuwe bedrijven. Onlangs namen de chemiebedrijven Arco en Eastman een optie op 160 hectare bedrijfsterrein in Rotterdam. Met Vlissingen, dat als satelliet-haven van Rotterdamn fungeert, heeft Rotterdam nog 100 hectare in de aanbieding voor activiteiten in het stukgoed.

Scholten realiseert zich dat uitbreiding van de bedrijvigheid in de havenregio alleen in westelijke richting mogelijk is. Den Haag toont zich momenteel nog niet overtuigd van de noodzaak ten westen van de huidige Maasvlakte nieuw land te winnen, een voorstel dat Rotterdam al heeft uitgewerkt in het zogeheten Havenplan 2010. Volgens Scholten is het rijk vooral bang dat het in zijn eentje moet opdraaien voor de kosten, die naar schatting drie miljard zullen belopen.

Inmiddels vinden er al allerlei studies plaats naar de technische mogelijkheden en de economische haalbaarheid van de tweede Maasvlakte. In het najaar moet de beslissing vallen of het plan zo levensvatbaar is dat er een Milieu Effect Rapportage zal komen. Als alles naar wens verloopt gaan er nog zeker een jaar of acht overheen voordat de tweede Maasvlakte klaar is, zo verwacht Scholten.