H. Carstensen

H. Carstensen (55) is benoemd tot algemeen directeur van Dumeco International. Dit is de onlangs door Dutch United Meat en Kühne + Heitz opgerichte onderneming voor grootscheepse export van varkensvlees naar landen buiten de EU.