Directeur Radio Delft na kritiek opgestapt

ROTTERDAM, 16 AUG. Directeur J. Kroes van Radio Delft legt zijn functie neer. Reden daarvoor zijn beschuldigingen van de programmaraad van het lokale station.

Volgens de raad heeft Kroes de frequentie van Radio Delft verkwanseld aan het commerciële radiostation NRG en heeft hij schulden van Radio Delft betaald met provinciegeld dat was bestemd voor samenwerking tussen lokale en regionale omroepen.

Kroes, die ook directeur en hoofdredacteur van het regionale station Radio West is, werd een half jaar geleden gevraagd bij Radio Delft orde op zaken te stellen. “Ze zonden al een half jaar niet meer uit en het was een financiële puinhoop”, zegt Kroes. Hij begrijpt niets van de beschuldigingen. De schuld van Radio Delft is volgens hem betaald met een lening van Radio West aan het lokale station. “Dit staat allemaal keurig in de jaarrekening over 1994, die is goedgekeurd door een externe accountant.”

Ook zou hij geen zendtijd hebben verkocht aan NRG. Radio Delft zendt twintig uur per week uit. Aanvankelijk wilde Kroes op de uren dat het lokale station niet uitzendt Radio West op die frequentie doorgeven. “Maar dat stuitte bij sommigen op zoveel bezwaren dat ik besloot die uren maar te laten vullen door een andere programmamaker.” Met het oog op de jonge bevolking van Delft, waar veel studenten wonen, koos Kroes voor NRG - “een stelletje wildebrassen uit Den Haag” - dat vooral muziek voor jongeren brengt. In het contract is afgesproken dat NRG de programma's gratis levert en verantwoordelijk is voor de advertentie-acquisitie van Radio Delft. Omdat onzeker is wat de opbrengsten daarvan zullen zijn, betaalt NRG in ieder geval 10.000 gulden aan Radio West. “Dat is een heel gebruikelijke constructie bij lokale radiostations”, zegt Kroes.