'Zorgvuldig overleg' Brabants Nieuwsblad

ROOSENDAAL, 15 AUG. De directie van het Brabants Nieuwsblad heeft vanmorgen aan de redactie van de met opheffing bedreigde krant in West-Brabant laten weten bereid te zijn tot “zorgvuldig overleg” alvorens wordt besloten tot opheffing.

In het antwoord op het ultimatum van de redactie dat vanmiddag om twaalf uur afliep, zegt de directie dat de VNU Dagbladengroep, die de krant in Roosendaal wil kopen van de Dagbladunie, bereid is te bespreken of er “vormen van onderzoek en alternatieven zijn” om te bereiken dat de uitgangspunten kunnen worden gehandhaafd. Die uitgangspunten blijven, zo staat in de brief, “kwaliteits- en basisverbreding waarvoor integratie nodig is.” VNU wil het Brabants Nieuwsblad laten opgaan in het VNU-dagblad De Stem in Breda.

Vice-voorzitter L. Heere van de redactieraad van de Westbrabantse krant zei vanmorgen dat “het erop lijkt dat nu het dictaat van de fusie vervangen is door een termijnvisie”. Hij meent dat daarmee “enig licht” in de situatie is gekomen, hoewel hij het antwoord “mistig” noemde. Voor de redactie, aldus Heere, zal de toezegging waarschijnlijk niet ver genoeg gaan. Vanmiddag zou de plenaire redactievergadering zich over het antwoord beraden. Verdere acties zijn daarbij nog altijd niet uitgesloten. Vorige week verscheen het Brabants Nieuwsblad één dag niet wegens een staking van de redactie.