Karadzic trekt zijn maatregel tegen Mladic in

BELGRADO/WASHINGTON, 12 AUG. De leider van de Bosnische Serviërs, Radovan Karadzic, heeft gisteren zijn besluit van vorige week om Ratko Mladic af te zetten als opperbevelhebber van het Bosnisch-Servische leger, ongedaan gemaakt.

In Washington heeft president Clinton zijn veto uitgesproken over eenzijdige opheffing door de Verenigde Staten van het wapenembargo tegen Bosnië.

Volgens het officiële persbureau van de Bosnische Serviërs heeft Karadzic zijn besluit om Mladic af te zetten herroepen “na een oproep daartoe van de publieke opinie”. Binnen de Bosnisch-Servische strijdkrachten bestond er groot verzet tegen de afzetting van Mladic na nederlagen tegen de Kroaten. Alle 21 generaals van de strijdmacht betuigden deze week in het openbaar hun steun aan Mladic die zijn afzetting zelf als onwettig beschouwde. Ook tegen de eigenmachtige benoeming tot opperbevelhebber van Karadzic zelf bestonden binnen het leger grote bezwaren.

Ook de patriarch van de Servische orthodoxe kerk zou druk op Karadzic hebben uitgeoefend om Mladic opnieuw te benoemen. Met de herbenoeming van laatstgenoemde is, aldus de Bosnisch-Servische minister van informatie gisteren, “alles weer zoals het tot vorige week was”.

Volgens de Amerikaanse president Clinton maakt eenzijdige opheffing van het wapenembargo tegen Bosnië de oorlog daar tot “een Amerikaanse verantwoordelijkheid”. Opheffing van het embargo zou, aldus Clinton, het omgekeerde effect hebben van wat de voorstanders er van verwachten. “Het vechten zou alleen maar toenemen”, aldus Clinton in een brief aan het Amerikaanse Congres.

Naar verwachting buigt het Congres zich begin september opnieuw over de eenzijdige opheffing van het embargo. Een tweederde meerderheid voor opheffing is zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden vereist om het veto van Clinton ongedaan te maken. Bij eerdere stemmingen bleek er inderdaad zo'n meerderheid voor opheffing te bestaan. Volgens een woordvoerder van Clinton is het echter zeer de vraag of die meerderheid er ook nog in september zal zijn. “We zijn vol vertrouwen dat we het veto kunnen behouden.”

Volgens de Amerikaanse minister van defensie, Perry, is het nu “een slecht moment” om het embargo op te heffen. Juist nu, aldus Perry, worden er “zeer intensieve” diplomatieke onderhandelingen ondernomen om tot een vredesregeling te komen.

Zowel de Verenigde Staten als Rusland kwamen deze week met nieuwe initiatieven om het conflict in het voormalige Joegoslavië op te lossen. Washington wil het vredesplan van de internationale contactgroep aanpassen. De Russische president Jeltsin wil een nieuwe top over het conflict. (AP, AFP, Reuter)