Jorritsma: overheidssubsidies Europese havens beëindigen

AMSTERDAM, 12 AUG. Minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) vindt dat er op afzienbare termijn een einde moet komen aan concurrentievervalsing tussen de Europese havens die het gevolg is van overheidssubsidies. De Nederlandse regering hamert zowel in Brussel bij de Europese Commissie als bij de Belgische overheid op de noodzaak een einde te maken aan exploitatiesubsidies.

Minister Jorritsma deed haar uitspraken gisteren in Amsterdam, waar een groot aantal ondernemers, vakbondsleiders, politici en andere autoriteiten bijeen waren in het kader van Sail 95.

Volgens Jorritsma zit er enig schot in de besprekingen om in de diverse Europese landen één lijn te trekken. Rotterdam klaagt al jaren over oneigenlijke concurrentie door Antwerpen. De Belgische autoriteiten geven volgens de Nederlandse havenstad financiële steun aan de dagelijkse gang van zaken in de haven van Antwerpen, terwijl de Nederlandse overheid en het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam zich beperken tot het financieren van de infrastructuur.

Jorritsma stelde dat Amsterdam niet moet proberen het succes van Rotterdam te kopiëren, maar zich juist verder moet ontwikkelen op de eigen sterke punten. “Amsterdam is geen doorvoerhaven, zoals Rotterdam. Amsterdam is een industriehaven, die veel meer werk genereert dan Rotterdam.” Amsterdam kan volgens Jorritsma ook profiteren van de opbloei van de cruisevaart en de nabijheid van Schiphol.

In een soort taakverdeling tussen Rotterdam en Amsterdam ziet Jorritsma niet veel. De markt zoekt volgens haar zijn eigen weg. De overheid kan dat niet dicteren. De Amsterdamse havenwethouder Peer liet echter blijken wel iets te zien in een afspraak om zich niet te gaan begeven op terreinen waar de ander sterk is.

Het is volgens Jorritsma onjuist om Amsterdam naast Rotterdam als een klein haventje te zien. In de range Le Havre-Hamburg is Amsterdam in grootte zelfs de vijfde haven van Noordwest-Europa.