Irene schrijft boek met esoterische visie op leven

DEVENTER, 12 AUG. Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld heeft een boek geschreven waarin ze haar “communicatie met de natuur” beschrijft, nadat die was veranderd door een “mystieke ervaring”.

Volgens uitgever Ankh-Hermes te Deventer, gespecialiseerd in spirituele en New Age-geschriften, wil Irene in het 124 bladzijden tellende boek “duidelijk maken hoe je ánders kunt leven in een wereld waar de prioriteit bij oppervlakkigheid ligt.” De mensen moeten zich openstellen voor de liefde van de wereld om hen heen. Zelf heeft de schrijfster geleerd te communiceren “met de bomen en de planten, de zon en de dolfijnen”. Ook legt Irene “grotere verbanden, zoekt naar de dingen áchter de dingen”.

In het boek, 'Dialoog met de natuur', neemt Irene zichzelf als voorbeeld om te illustreren hoe de mens afraakt van de natuurlijke omgeving. Uit de aanbiedingsfolder: “Hoe je deel bent van de destructie én de liefde. Hoe moeilijk de weg is naar een open communicatie met de natuur. Ondanks het dualisme dat de mens eigen is.” Het boek, dat is opgedragen aan haar kinderen, wil volgens de uitgever een oproep doen om respect te hebben voor alles wat leeft. Irene laat volgens de uitgever zien dat een dialoog met de natuur de verwondering in iemands leven terugbrengt. “Weinig is voorspelbaar meer. Er komt ruimte voor spel. Háár leven werd er lichter door.”

Het boek van de tweede dochter van prinses Juliana en prins Bernard verschijnt op 28 oktober op een besloten presentatie. De publikatie ervan is te danken aan het contact dat directeur Paul Kluwer van de uitgeverij met Irene onderhoudt. Op een symposium in mei bleek dat Irene een manuscript op de plank had liggen. Het omslag van het boek toont een door Irene geschilderde impressie van een kastanjeboom. De uitgever laat een groot aantal exemplaren drukken, in elk geval meer dan tienduizend. “De inhoud van het boek heeft onmiskenbaar kwaliteit”, aldus publiciteitsmedewerker Hans Bienefelt van de uitgeverij.

Irene, die sinds 1985 geen lid meer is van het Koninklijk Huis, schreef eerder in 1979 een boek 'La mujer y la sociedad' waarin ze ingaat op de problemen van de vrouw die een plaats wil gaan bekleden in het maatschappelijke leven.