bij plaatsing klok Indisch Monument

DEN HAAG, 12 AUG. Pal achter het Indisch Monument in Den Haag is onlangs een grote bronzen klok geplaatst die de gemoederen in de residentie bezighoudt. De kunstenares Jaroslawa Dankowa, die het monument heeft ontworpen, heeft weliswaar met de plaatsing ingestemd, maar volgens haar was toegezegd dat de klok vanaf de voorkant van het monument onzichtbaar zou blijven door het aanwezige groen. Dankowa: “Ik vind de klok mooi, maar ze hebben tegen de afspraken in een grote denneboom weggehaald. Nu is de klok erg dominerend en dat verstoort het monument.”

De Stichting Herdenking 15 augustus 1945 wil de klok luiden op verschillende gelegenheden waarop de oorlog wordt herdacht, onder meer dinsdag bij de herdenking van de Japanse capitulatie. De kunstenares heeft de stichting gevraagd nog voor dinsdag de klok door nieuw groen aan het zicht te onttrekken. Dankowa: “Dat is kort dag, maar misschien kunnen ze er alvast planten met riet of iets dergelijks voor zetten.”

Volgens de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 is bij de plaatsing van de klok op 17 juli meer groen weggehaald dan de bedoeling was. De situatie zal hersteld worden, aldus voorzitter R. Boekholt. “Het is een misverstand. Medewerkers van de gemeente hebben in hun enthousiasme om ons terwille te zijn, een boom te veel weggehaald.” Plaatsing van bloembakken acht Boekholt ontsierend. Het geld voor de klok, 45.000 gulden, is door de Indische gemeenschap bijeen gebracht.