VN vragen voor Bosnië troepen aan Nederland

DEN HAAG, 11 AUG. Nederland en een aantal andere NAVO-lidstaten zijn door de Verenigde Naties benaderd om troepen te leveren voor de Moslim-enclave Gorazde in Bosnië, maar Nederland voelt daar niet voor.

Het commando van de VN wil de troepenmacht versterken na de val van de 'veilige gebieden' Srebrenica en Zepa.

Een woordvoerder van Defensie heeft laten weten dat Nederland op dit moment niet voor de inzet van extra troepen voelt. “De Verenigde Naties richten hun verzoek niet specifiek tot Nederland, maar tot een land uit de Westeuropese hoek. Bovendien levert Nederland al een behoorlijke bijdrage aan de VN-operatie in Bosnië”, aldus de woordvoerder. Het Verenigd Koninkrijk heeft al troepen in Gorazde.

Nederland heeft op dit moment ook nauwelijks militairen beschikbaar. De Luchtmobiele Brigade oefent na Srebrenica voor andere taken. De twee compagnieën Limburgse Jagers die Nederland ter beschikking had gesteld aan de Verenigde Naties zijn pas in november klaar met training voor een zwaarder kaliber wapen, een 25 mm kanon op de gevechtswagens. Voor de omscholing van het personeel en de gereedmaking van het materieel zijn volgens minister Voorhoeve (defensie) ongeveer drie maanden nodig.

Verder doet Defensie een oproep aan de militairen van Dutchbat - die in de komende weken opnieuw gehoord zullen worden over de omstandigheden waaronder de Nederlanders de enclave Srebrenica hebben verlaten - foto-opnamen beschikbaar te stellen die mogelijk duidelijkheid zouden kunnen verschaffen over het gedrag van de Bosnische Serviërs. Defensie zou graag beelden zien die gemaakt zijn tijdens en na de inname van de moslim-enclave. Van de twee filmrolletjes die Defensie ter beschikking waren gesteld is er een in de ontwikkeltank van het laboratorium van Defensie verloren gegaan en op het andere rolletje zijn de opnamen vaag.

Het beeldmateriaal moet dienen als bewijs voor oorlogsmisdaden door de Bosnische Serviërs in de moslim-enclave. Defensie wil de foto's ter beschikking stellen van het VN-Joegoslavië tribunaal dat in Den Haag zetelt en al enkele maanden met onderzoek en berechting bezig is.