Unilever ziet winst in Europa zich herstellen

ROTTERDAM, 11 AUG. Unilever ziet “enige verbetering” van de verkopen en marges van haar Europese bedrijven. Deze vestigingen zorgen voor iets meer dan de helft (circa 53 procent) van de totale omzet van het concern.

De winst en omzet van Unilever staan in Europa al enige tijd onder druk als gevolg van scherpe concurrentie en tegenvallende vraag bij consumenten. De fabrikant van consumentenprodukten maakte vanmorgen bekend dat de winst in Europa over het eerste halfjaar met ruim zeven procent is gedaald van 1,876 miljard tot 1,742 miljard gulden. Maar in het tweede kwartaal trad een licht herstel op en steeg de winst van 1,048 miljard tot 1,071 miljard gulden. Unilever signaleert evenwel wat betreft de vraag bij consumenten “een doorgaande zwakte in enkele Europese landen”.

Bij de meeste voedingsmiddelenbedrijven in Europa steeg volgens Unilever de winst, met uitzondering van voedingsmiddelen op basis van olie en zuivel. Bij die produkten leidde een voortgaande daling van de markt tot lagere winsten. Bij de wasmiddelen verving Unilever het omstreden Omo Power door een ander textielwasmiddel, in Nederland 'nieuwe generatie' Omo genoemd. Unilever is nu volgens eigen zeggen bezig het verloren gegane marktaandeel in Europa terug te winnen.

In de toiletartikelenbedrijven werden betere resultaten in haarverzorging behaald, maar die werden weer tenietgedaan door dalingen bij andere produktgroepen. De groei van speciale chemische produkten zette zowel qua verkopen als winsten door, maar het tempo van de groei is aan het afnemen.

In Noord-Amerika (20 procent van de omzet) namen de verkopen en winstmarges toe. De sterkste positieve factor leverde de ijsverkoop. De wasmiddelenbedrijven boekten meer omzet en winst als gevolg van kostenbesparingen die vorig jaar werden ingevoerd. Bij de toiletartikelen introduceerde Unilever een aantal succesvolle nieuwe artikelen en dat droeg bij aan de winststijging. “De geografische verdeling van de resultaten zou zich echter kunnen wijzigen, met wat afvlakking van de hoge groei die wij in Noord-Amerika hebben gezien”, aldus topman Morris Tabaksblat.

Buiten Europe en Noord-Amerika (circa 27 procent van de omzet) zette de verkoopgroei door en stegen de winsten. Vooral in India en Zuid-Afrika boekte het concern “heel goede resultaten”. Een groot deel van de omzet en winst is in deze gebieden afkomstig van wasmiddelen en toiletartikelen en deze deden het volgens Unilever goed. In Brazilië was sprake van “tegenvallende resultaten” bij de voedingsmiddelenactiviteiten.

In Noord-Amerika steeg de brutowinstmarge, ofwel de bedrijfswinst in procenten van de omzet, in het tweede kwartaal van 6,3 naar 7,2 procent. In Europa bleef de brutomarge met 9,4 procent gelijk. In de sector overige gebieden noteerde Unilever een brutowinstmarge van 9,1 procent tegenover 8,5 procent in dezelfde periode vorig jaar.