Foto

Foto: AMSTERDAM - Met een spiegelgevecht op het Amsterdamse IJ tussen de VOC-replica 'Amsterdam' en de Oostindiëvaarder 'Batavia' is gisteravond Sail 1995 officieel geopend. Het aantal van een half miljoen bezoekers dat eind van de middag bij Sail aanwezig was, was in de loop van de avond tot bijna een miljoen opgelopen. Vanochtend waren er vroeg ook al weer veel belangstellenden op de been. (Foto NRC Handelsblad / Rien Zilvold)