papierprijs drukt resultaat Dagbladunie

AMSTERDAM, 10 AUG. De Dagbladunie, ondermeer uitgever van NRC Handelsblad en het Algemeen Dagblad, en tijdschriftuitgever Bonaventura hebben in de eerste helft van dit jaar te maken gehad met een teruglopende groei van het bedrijfsresultaat.

(uitgever van bladen als het weekblad Elsevier en Elegance) is volgens Vlek met 8 procent gestegen. Eind 1994 bedroeg de groei op jaarbasis nog 21 procent. De groei van de Dagbladunie die eind vorig jaar nog 22 procent bedroeg, ligt nog “iets onder” die van Bonaventura, aldus Vlek. Voor de Dagbladunie geldt echter naast de papierprijzen dat de afschrijvingen voor de onlangs in gebruik genomen nieuwe drukkerij sterk zijn gestegen.

Dat blijkt uit de toelichting op de halfjaarcijfers van moederconcern Reed Elsevier, dat van plan is beide dochterondernemingen te verkopen.

Volgens Reed Elsevier-bestuurder P. Vlek heeft de fors stijgende papierprijs het bedrijfsresultaat van beide uitgevers gedrukt. “En de papierprijs effecten zullen nog verder toenemen omdat we net zijn begonnen met de verdiscontering.”

Het bedrijfsresultaat van Bonaventura

“Zonder dat aspect zou de groei op jaarbasis 15 à 20 procent bedragen,” aldus Vlek.

Voor beide uitgevers gold in de eerste helft van 1995 dat de oplagecijfers onder druk stonden. Maar dat werd weer gecompenseerd door hogere inkomsten uit advertenties.

Reed Elsevier zoekt kopers voor het grootste deel van haar activiteiten op de consumentenmarkt. Afgezien van de Nederlandse dagbladen werd elders in die sector wel forse groei geboekt. De totale divisie boekte een 12 procent hoger bedrijfsresultaat. Voor Reed Elsevier geen reden om haar besluit te heroverwegen: “De consumentendivisie past niet langer in onze strategie”, aldus Vlek. De regionale dagbladen van Reed die eveneens in de verkoop staan profiteerden van verbeteringen in de markt en zagen hun bedrijfsresultaat met 40 procent stijgen. Ook IPC Magazines, de grootste Britse uitgever van publiekstijdschriften, liet een groei zien van 30 procent. De activiteiten op de markt voor consumentenboeken in Groot Brittannië en Australië hadden te kampen met teruglopende resultaten.

De brutomarge (bedrijfsresultaat als percentage van de omzet) van de consumentenactiviteiten verbeterde met 0,3 procent tot 13,7 procent. Voor geheel Reed Elsevier is de winstgevendheid veel hoger: de brutomarge bedroeg 23,3 procent, 0,7 meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Reed Elsevier rapporteerde vanochtend over het eerste halfjaar van 1995 een 12 procent hogere netto winst van 280 miljoen Britse pond, 720 miljoen gulden. In de sector professionele informatie droeg de vorig jaar verworven Amerikaanse databank Lexis Nexis met 40 miljoen pond bij aan het bedrijfsresultaat. Voor het lopende jaar verwacht de uitgever geen grote veranderingen in de markt. Het concern ziet verdere groei in het verschiet.