'Colombiaanse president wist van contact met kartel'

MEXICO-STAD, 4 AUG. De Colombiaanse president Ernesto Samper wist van pogingen van de staf van zijn verkiezingscampagne om geld los te krijgen van het drugskartel van Cali.

Dit blijkt uit het verhoor door het openbaar ministerie van Santiago Medina, de voormalige penningmeester van Sampers campagne tijdens de presidentsverkiezingen van vorig jaar in Colombia. Een integrale weergave van het verhoor werd gisteren gepubliceerd door de regeringsgezinde krant El Tiempo, die hier maar liefst vier pagina's voor uittrok.

Samper zou in elk geval stilzwijgend in de donaties toegestemd en vooral getracht hebben zelf geen vuile handen te maken. Het drugskartel zou ten minste de helft betaald hebben van de meer dan 16 miljoen gulden die Sampers campagne heeft gekost.

Een woordvoerder van het openbaar ministerie heeft inmiddels bevestigd dat de in de pers verschenen verklaringen authentiek zijn. Santiago Medina werd vorige week gearresteerd in verband met deze zaak. Volgens Medina werd hij vorig jaar april benaderd door een medewerker van het kartel van Cali met de vraag of kandidaat Samper van de Liberale Partij geld nodig had voor zijn campagne. Medina op zijn beurt zou deze vraag hebben voorgelegd aan Fernando Botero, de campagnemanager van Samper. Aanvankelijk zou Botero het voorstel hebben afgewezen, maar korte tijd later verzocht hij Medina om het alsnog te accepteren.

Medina zou in Cali een ontmoeting hebben gehad met de gebroeders Gilberto en Miguel Rodríguez Orejuela alsmede met andere topmannen van het drugskartel. Daarbij zou Medina naar eigen zeggen op verzoek van Botero de drugsbaronnen om een bijdrage van omgerekend 3,6 miljoen gulden hebben gevraagd. Met dat bedrag zouden de kosten van de campagne voor eerste ronde van de presidentsverkiezingen kunnen worden gedekt. De penningmeester kreeg uiteindelijk de helft van dit bedrag los.

Volgens Medina heeft hij - wederom daartoe geïnstrueerd door Botero - een vijftal punten doorgenomen met de drugsbaronnen, waaruit de coulante houding van Samper zou blijken ten opzichte van het kartel. Hoewel Samper als president de drugshandel, naar eigen zeggen althans, wil bestrijden, was hij in het overleg met het kartel voorstander van een regeling waarbij de drugsbaronnen relatief lichte straffen zouden krijgen in ruil voor hun overgave, aldus Medina in de gisteren door de Colombiaanse pers gepubliceerde weergave van zijn verhoor door het openbaar ministerie.

In het meest belastende deel van zijn verklaringen zou Medina hebben gezegd dat hij met de toenmalige kandidaat Samper had gesproken over het aanbod van het Cali-kartel om diens campagne te financieren. Medina: “Ik had de mogelijkheid om met de heer Samper te spreken en hem te zeggen dat Botero me had gevraagd mee te gaan met Alberto Giraldi (een verbindingsman van het kartel, red.) naar Cali om deze fondsen te verkrijgen. Hij zei heel nerveus dat hij hier buiten wilde worden gehouden en dat ik dit zou moeten regelen met Fernando Botero.” Samper zou volgens Medina een rechtstreekse ontmoeting met de gebroeders Rodríguez hebben afgewezen.

In totaal zou het kartel van Cali ongeveer 9 miljoen gulden hebben bijgedragen aan Sampers campagne tijdens de twee verkiezingsronden. De totale kosten van Sampers campagne bedroegen ruim 16 miljoen gulden. Uit Medina's verklaringen blijkt dat de campagnestaf er een dubbele boekhouding op na hield om de bij de wet vastgestelde limieten voor donaties te omzeilen en de herkomst van drugsgeld te versluieren. Een deel van het uit Cali afkomstige geld zou in contanten zijn aangeleverd, verpakt in kartonnen dozen, gewikkeld in feestpapier en versierd met strikken.

Zowel Botero als Samper heeft ontkend doelbewust geld te hebben aangenomen van het kartel hoewel ze niet uitsluiten dat financiële bijdragen van de drugssyndicaat heimelijk hun weg naar de campagne hebben gevonden. Botero, die woensdag is afgetreden als minister van defensie, zegt dat de recente onthullingen een strategie zijn van het kartel om de regering in een kwaad daglicht te stellen. In de afgelopen twee maanden is een aantal topfiguren van het kartel aangehouden, onder wie Gilberto Rodríguez. President Samper heeft deze week nog niet in het openbaar gereageerd op het zich steeds verder ontwikkelende schandaal. Een speciale commissie van het parlement onderzoekt momenteel op Sampers verzoek of hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten.

Uit een recent gehouden opiniepeiling blijkt dat driekwart van de Colombianen gelooft dat Samper inderdaad bewust geld heeft aangenomen van het kartel van Cali. Overigens zou volgens de verklaringen van Medina ook de rivaliserende Conservatieve Partij geldelijke bijdragen hebben gekregen van de drugsmafia om de verkiezingscampagne van haar kandidaat te financieren.