Reorganisatie Shell op gang

ROTTERDAM, 2 AUG. De reorganisatie op het Shell-hoofdkantoor begint steeds meer vorm te krijgen. Vorige week is bekend gemaakt welke topmanagers zitting krijgen in de nieuw te vormen business-committees. Deze committees, die de bestaande regio- en sector-organisaties zullen vervangen, rapporteren rechtstreeks aan de groepsdirectie.

De benoemingen staan in een vorige week verstuurde brief aan het personeel op de Centrale Kantoren van Shell in Londen en Den Haag. Uit deze brief (getekend door Shell-president Cor Herkströter) blijkt dat de verdere invulling van de reorganisatie, waarbij circa 30 procent van de 4000 banen op het hoofdkantoor moet verdwijnen, langer in beslag gaat nemen dan aanvankelijk werd gedacht. In eerste instantie wilde de Shell-directie begin september al duidelijk hebben welke personeelsleden zouden moeten verdwijnen. Nu schrijft Herkströter te “verwachten dat het tot het einde van het jaar kan duren voordat aan alle medewerkers duidelijkheid kan worden verschaft”.

De Shell-topman, die algemeen als drijvende kracht achter het reorganisatieproces wordt beschouwd, zegt in de brief te beseffen dat de selectie van personeel “voor velen een moeilijke periode van onzekerheid met zich (zal) meebrengen”. Tegelijkertijd, zo blijkt uit de brief, wil de leiding van de oliemultinational het personeel “nieuwe manieren van werken” bijbrengen. “Onze ambitie is het tot stand brengen van een grotere prestatiegerichtheid, grotere flexibiliteit en vooral een goede combinatie van teamwerk en individuele verantwoordelijkheid.”

Met de benoeming van de leden in de business committees is volgens de Shell-topman “een belangrijke mijlpaal” bereikt in de overgang naar een andere organisatie. De nieuwe organisatie, die eind maart aan het personeel is toegelicht, moet per 1 januari 1996 formeel van start gaan. De nu benoemde leden van de committees zullen de komende maanden leiding gaan geven aan het veranderingsproces. Totdat dit proces is voltooid zal volgens Herkströter de huidige organisatie in stand blijven.

De reorganisatie binnen Shell, die aanvankelijk alleen bedoeld was om de kosten van de centrale kantoren terug te dringen, moet in de toekomst binnen de hele onderneming sneller en flexibeler opereren mogelijk maken.