Studentenbond boos op Ritzen om 'spaarplan'

UTRECHT, 31 JULI. De studentenbonden verzetten zich tegen het besluit van minister Ritzen (onderwijs) om geen spaarregeling voor studiepunten in te voeren.

Ritzen breekt volgens de bonden met eerdere beloften wél een spaarsysteem in te voeren, aldus het Interuniversitair Studentenoverleg (ISO). Het ISO overweegt juridische stappen om Ritzen te dwingen toch zo'n regeling in te voeren. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) deelt de kritiek van het ISO.

Volgens het ISO heeft Ritzen de Eerste en Tweede Kamer vorig jaar toegezegd studenten de mogelijkheid te geven studiepunten te 'sparen' zodat ze minder snel hun beurs kwijt raken. Studenten krijgen nu een financiële toelage in de vorm van een tempobeurs. Als ze die beurs willen behouden, moeten ze elk jaar de helft van de studiestof afronden. Als ze minder studiepunten halen, wordt hun beurs omgezet in een lening. Bij een spaarregeling is het mogelijk de resultaten van een jaar waarin te weinig studiepunten zijn behaald, te compenseren met een jaar waarin extra veel studiepunten zijn behaald.

Deze maand schreef Ritzen in een brief aan de Tweede Kamer af te zien van een spaarregeling, omdat studenten niet meer zeventig procent van de studiestof moeten behalen, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar vijftig procent. Dat biedt volgens Ritzen studenten voldoende ruimte om hun studie flexibel in te richten. Bovendien kunnen studenten die door bijzondere omstandigheden zoals ziekte of bestuurswerk, in de problemen komen, een beroep doen op de afstudeerfondsen van de universiteit of hogeschool.

Het ISO is “woest” dat Ritzen nu hiervan afziet. “Studenten moeten de mogeljkheid hebben jaren waarin ze weinig studiepunten halen, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of bestuurswerk doen, zelf te compenseren in de rest van hun studie. Het is niet goed als ze daarvoor afhankelijk zijn van hun onderwijsinstelling”, aldus A. de Wilde van het ISO.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVB) vreest dat veel studenten in de problemen zullen komen als er geen spaarsysteem komt. “Vijftig procent is niet veel, maar het is ook niet niks, vooral als er geen mogelijkheid voor compensatie is”, zegt M. Riegel, LSVB-voorzitter.

Volgens het ministerie van onderwijs heeft Ritzen nooit toezeggingen gedaan over een spaarregeling. “Hij heeft alleen gezegd dat hij de mogelijkheid van een spaarregeling zou bestuderen”, aldus een woordvoerder.

De spaarregeling voor studenten met een tempobeurs zou alleen gelden voor studenten die voor 1 september 1996 hun studie beginnen. Waarschijnlijk wordt na die datum de prestatiebeurs ingevoerd. Het voorstel voor de prestatiebeurs werd begin juni afgestemd door de Eerste Kamer, en moet daarom opnieuw door de Tweede Kamer worden behandeld. Bij een prestatiebeurs krijgt een student vier jaar een studiebeurs, die volledig moet worden terugbetaald als hij niet binnen zes jaar zijn diploma haalt.