STELLINGEN

Net als bedrijven bieden veel restaurants hun afval gescheiden aan. Er zijn echter ook restaurants die hun afval gescheiden aanbieden en dat dan een viergangenmenu noemen.

J. de Koning

Technische Universiteit Delft

Boekrecensies spreken boekdelen.

D. Rijkers

Katholieke Universiteit Nijmegen

Het begrip stad wordt niet langer bepaald door stadsmuren of stadsrechten, maar door de vestiging van een HEMA-filiaal.

P.A. Fokker

Technische Universiteit Delft

Sommige managers denken dat een idee al het halve werk is; de meeste uitvoerders zijn het daar niet mee eens.

P.J.M.D. Essens

Katholieke Universiteit Nijmegen

Bijgelovigheid is ook een algemeen verschijnsel in wetenschap.

E.H. Meesters

Universiteit van Amsterdam

In het traject dat leidt naar een voltooiing van het dekolonisatieproces heeft Nederland een achterstand op Indonesië.

R.G. Gill

Technische Universiteit Delft

Met het Internet is het als met de tv: het medium zelf heeft geen grenzen. Die moeten dus in de gebruiker aanwezig zijn.

P.G. van Bladel

Technische Universiteit Delft

Protectionisme is een vorm van nationalisme.

P. Bauer

Technische Universiteit Delft

De Nederlandse overheid beschouwt haar burgers als kinderen wat heeft geleid tot een enorm aantal uitkeringsgerechtigden, terwijl in de Verenigde Staten het rechtsstelsel de burgers als kinderen beschouwt wat heeft geleid tot excessief hoge smartegelden.

J. Bultman

Technische Universiteit Delft