Prostituées voelen weinig voor vakbond

AMSTERDAM, 31 JULI. 'Karin', die discreet ontvangt in Breda, is al even kortaf als de meeste van haar vakgenoten. “Voor mij is een vakbond niet interessant.” Bij Huize Coby in Amsterdam zien ze er ook al niets in en 'Inge' uit Utrecht hoopt dat-ie niet eens wordt opgericht.

De aankondiging van de oprichting van een landelijke coöperatie voor prostituées, door de Dienstenbond FNV en de belangenorganisatie De Rode Draad, kan bij de beoogde achterban op weinig enthousiasme rekenen. Het komt nog wel, denkt M. Alvarez van De Rode Draad. “Prostituées hebben de neiging hun kop in het zand te steken.”

Een van de vrouwen in de Schiphol Love Club nabij de luchthaven wil wel iets meer kwijt over haar houding ten aanzien van zo'n initiatief. “Als je lid wordt van zo'n bond, sta je meteen geregistreerd en dat is nou juist wat vrouwen niet willen. De meeste betalen, net als ik, toch bijna geen belasting.” Zij betaalt via de club 'wel wat' aan de belasting en ziet dat het overgrote deel van de vrouwen zo werkt.

De oprichting van de coöperatie, die Prosex gaat heten, is een nieuwe bijdrage aan een jarenlange discussie over de positie van prostituées in Nederland. Die is vooral afhankelijk van de aangekondigde afschaffing van artikel 250 bis in het wetboek van strafrecht, waarin uitlokking van prostitutie strafbaar wordt gesteld.

De afschaffing werd voor het eerst aangekondigd in 1985, in 1993 sneuvelde een voorstel in de Eerste Kamer en minister Sorgdrager kondigde in april aan het opnieuw te zullen proberen.

De nieuwe wetgeving moet het grijze scherm voor de prostitutie wegtrekken en er een doodnormaal beroep van maken. Een beroep van zelfstandig werkende vrouwen, van wie Prosex graag de belangen wil behartigen. Er zijn twee zaken waarin de coöperatie zou kunnen voorzien: administratieve ondersteuning en een soort databank die als uitzendbureau zou moeten fungeren.

Pagina 9: Prosex stelt eisen op voor werken in clubs

Die functies worden pas interessant voor prostitutées als hun beroep volkomen legaal is. Tot zolang zitten zij in een semi-legaal circuit, waar ze zelden individueel voor inkomstenbelasting worden aangeslagen, maar waar ze ook niet kunnen rekenen op aangename arbeidsomstandigheden.

Wat betreft de verandering van de status van haar beroep, denkt de vrouw uit de Schiphol Love Club dat het zo'n vaart niet zal lopen. “Ik hoor daar al jaren over.” Een belangenbehartiger heeft ze dus niet nodig. Volgens Alvarez van De Rode Draad is dit de houding die ze het meest aantreft. “Ze zeggen: we zien het wel als het zover is. En als de belastingdienst dan bij ze op de stoep staat, weten ze ons direct te vinden.”

In samenwerking met de Vereniging van Exploitanten Relaxbedrijven (350 leden, 450 clubs) en de arbodienst ArboNed zal Prosex eisen opstellen waar clubs aan moeten voldoen. Dat varieert van regelingen voor werktijden tot richtlijnen voor sadomasochistische seksspelletjes. Het uitzendbureau van Prosex moet zowel door prostituées als door exploitanten worden benut. Prostituées kunnen er informatie inwinnen, waar ze kunnen werken en hoe de omstandigheden zijn. Exploitanten kunnen zo aan vrouwen komen die in hun clubs willen werken.