Noodplan voor spaarbank Japan na run op kantoren

TOKIO, 31 JULI. De Bank van Japan, de Japanse centrale bank, is vanmorgen een van Tokio's grootste spaarbanken te hulp geschoten na een run van rekeninghouders op de kantoren van de spaarbank.

De spaarbank, de Cosmo Shinyo Kumiai, raakte in de problemen toen 1.800 spaarders in korte tijd 16 miljard yen (280 miljoen gulden) opnamen na berichten in de media over oninbare leningen van de bank aan de onroerend-goedsector. De gemeentelijke vereniging van kredietmaatschappijen zegde vanmorgen toe de getroffen bank te voorzien van 40 miljard yen (700 miljoen gulden) aan noodfondsen. De hulp kwam tot stand na overleg met de Bank van Japan en de stad Tokio, die toezicht houdt op de gemeentelijke spaarbanken. In dat overleg werd geconcludeerd dat de financiële hulp noodzakelijk was “om de stabiliteit van Japans financiële systeem te beschermen”.

De laatste maanden is de bezorgdheid over de Japanse banksector zienderogen toegenomen. De banken zuchten onder slechte of oninbare leningen die volgens officiële schattingen 50.000 miljard yen (875 miljard gulden) bedragen. De meeste van die leningen zijn eind jaren tachtig afgesloten voor transacties in onroerend goed. Na de dramatische val van de onroerend-goedprijzen sinds het begin van de jaren negentig is een groot deel van de leningen oninbaar.

Pagina 9: Japanse bank in problemen

Ook Cosmo was destijds zeer actief in leningen aan de vastgoedsector. Een woordvoerder van de spaarbank ontkende dat de slechte leningen van Cosmo (balanstotaal omgerekend 7,8 miljard gulden) een probleem zijn, en noemde een getal van omgerekend nog geen 50 miljoen gulden aan oninbare kredieten die de bank heeft uitstaan. Desondanks liep het vanmorgen storm bij de bank. Een van de cliënten die in rij stond om geld op te nemen, zei dat er geen sprake was van paniek. De gemeente Tokio heeft de vereniging van kredietmaatschappijen gevraagd uit haar midden een koper te zoeken voor Cosmo.

De reddingsoperatie komt op een moment dat steun met publieke middelen aan de banksector hoogst omstreden is. De goeverneur van Tokio, de voormalige komiek Yukio Aoshima, werd in april gekozen omdat hij zich met name fel uitsprak tegen de redding door de gemeente Tokio van twee andere in problemen geraakte spaarbanken met behulp van laagrentende leningen ter waarde van omgerekend 575 miljoen gulden. (AFP/AP/Reuter)