MKB wijst convenant bedrijfsverenigingen af

DEN HAAG, 31 JULI. De werkgeversorganisatie MKB-Nederland wijst het convenant waarbij de verzelfstandiging van onder meer het GAK is geregeld van de hand.

Twee weken geleden fiatteerde de ministerraad dit convenant. De bedrijfsverenigingen, waaronder het GAK, moeten de werkzaamheden die te maken hebben met de uitvoering per 1 januari 1996 hebben uitbesteed aan erkende uitvoeringsinstellingen. De uitvoeringsorganen worden losgekoppeld van de door de vakbonden en werkgeversorganisaties bestuurde bedrijfsverenigingen. Onder leiding van topambtenaar Witteveen van Financiën is een stuurgroep aan het werk geweest om deze scheiding tot stand te brengen.

De manier waarop deze boedelscheiding moet plaatsvinden en de wijze waarop uitvoeringsorganisaties na 1 januari 1996 binnen bijvoorbeeld een holding mogen samenwerken met andere dienstverleners, is neergelegd in een convenant ontvlechting dat onlangs is aangeboden aan staatssecretaris Linschoten (sociale zaken en werkgelegenheid).

MKB-Nederland maakt ernstig bezwaar tegen de inhoud en de wijze waarop het convenant tot stand is gekomen. “Er is amper geluisterd naar de mening en bezwaren van de sociale partners. De uiteindelijke versie is aan het kabinet gepresenteeerd met de mededeling dat het convenant in nauw overleg met sociale partners tot stand is gekomen en deze het positief aan hun achterban zullen voorleggen”, aldus de organisatie van werkgevers in het midden- en kleinbedrijf.