Klachtenpunt bij immigratiedienst moet problemen voorkomen

ROTTERDAM, 31 JULI. Met de instelling van een klachtenpunt en een piketdienst binnen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hoopt de advocatuur dat de 'kinderziekten' bij de juridische afdeling van de dienst zijn opgelost. Dit zegt mr. H. Karskens van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De orde had eind vorige week overleg met de nieuwe afdeling van de IND, de unit procesvertegenwoordiging. Deze afdeling staat sinds enkele maanden de landsadvocaat bij, die het ministerie van justitie verdedigt als bijvoorbeeld asielzoekers in beroep gaan tegen hun uitwijzing bij de Vreemdelingenkamer, de rechtbank voor asielzaken.

Tegenwoordig handelt de landsadvocaat niet meer alle zaken af, maar zijn enkele procedures overgedragen aan de unit procesvertegenwoordiging. Volgens de orde is het probleem dat de medewerkers van deze unit ambtenaren zijn en geen advocaten. “De leden van de unit laten de zaak tot het allerlaatste moment doorlopen. Dat levert inefficiënte rechtspraak op. De landsadvocaat luisterde naar ons standpunt en kwam eventueel voor de zitting tot overeenstemming met ons”, aldus Karskens. Ook zou met de komst van de unit procesvertegenwoordiging op een andere manier worden gepleit en zouden de 'ambtenaren' onvoldoende ingaan op vragen van de rechter.

Eind vorige week hebben de partijen afgesproken een aanspreekpunt op te richten binnen de IND, waar advocaten met hun klachten terecht kunnen.

Een woordvoerder van het ministerie van justitie meent dat de unit procesvertegenwoordiging goed loopt. Ze wijst op de zaken die van maart tot en met juni voor de Vreemdelingenkamer dienden. Daarvan werd volgens het ministerie 70 procent door de IND gewonnen.