Hogere winst voor Van der Giessen

ROTTERDAM, 31 JULI. Scheepsbouwbedrijf Van der Giessen-de Noord heeft over de eerste zes maanden een winst behaald van 7,5 miljoen, dat is 200.000 gulden meer dan in de eerste helft van 1994.

Het bedrijfsresultaat van de in Krimpen aan de IJssel gevestigde werf daalde van 14,4 miljoen tot 12,9 miljoen gulden, terwijl de afschrijvingen stegen met 300.000 gulden tot 3,67 miljoen gulden. Dat desondanks toch de netto winst toenam komt door de rentebaten. Deze stegen ten opzichte van de eerste helft van 1994 met ruim 1,5 miljoen gulden tot 1,76 miljoen.

De forse stijging van de rentebaten schrijft president-direkteur ir. J.J. Marsal toe aan een gunstiger projektfinanciering en door de aflossing van een langlopende lening in 1994. Hoewel het bedrijfsresultaat over de eerste zes maanden lager is, verwacht Marsal dat - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - het netto resulaat zal overeenkomen met 1994. Dit bedroeg toen 15,3 miljoen gulden, ofwel 42 procent meer dan in 1993.

In het voorjaar sleepte Van der Giessen-de Noord de bouw binnen van een nieuw schip voor de Stena Line. Met deze opdracht is een bedrag van 150 miljoen gulden gemoeid. Stena Line wil het schip, dat 1.500 mensen kan vervoeren en midden 1996 wordt opgeleverd, inzetten op de dienst tussen Frederikshaven en Gotenburg. De komende maanden levert de scheepsbouwer 2 identieke passagiersferries op voor de rederij Dalian in de Volksrepubliek China.

Van der Giessen-de Noord tekent aan dat in verband met het niet meer beschikbaar zijn van compensabele verliezen bij de berekening van het netto resultaat over de eerste zes maanden rekening is gehouden met de volle druk van de vennootschapsbelasting. Het gecalculeerde bedrag aan belastingen bedraagt 3,6 miljoen gulden, dat komt overeen met een druk van 32 procent.

Op de Amsterdamse effectenbeurs werd vanmorgen flink winstgenomen op de aandelen van de scheepsbouwer. Als gevolg daarvan kalfde de koers 6,70 gulden af op 73,90 gulden.