CBS: inzameling huisvuil gestegen

DEN HAAG, 31 JULI. De gemeentelijk reinigingsdiensten hebben vorig jaar gemiddeld 474 kilo afval bij huishoudens opgehaald, 12 kilo meer dan in 1993. Het ophalen en verwerken van het afval kostte de gemeenten gemiddeld 126 gulden per inwoner, 13 gulden meer dan in 1993. De heffing die de burger voor het verwijderen van afval aan de gemeente betaalde, bedroeg gemiddeld 101 gulden per inwoner. Dat blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen heeft gepubliceerd.